Nëse puna është e rëndë a lejohet prishja e agjërimit?

September 13, 2007

Pyetja: Çfarë mendimi ka shkëlqesia juaj për atë që ka punën e rëndë dhe e ka të vështirë agjërimin, a i lejohet atij që ta prishi atë?

Përgjigjja: Atë që e shikoj të saktë në këtë çështje është se nuk lejohet prishja e agjërimit për shkak të punës, e nëse nuk ka mundësi të bashkoj mes punës dhe agjërimit le të marri leje gjatë muajit të ramazanit që t’i bëhet e mundur agjërimi i tij, sepse agjërimi i ramazanit është prej shtyllave të Islamit dhe nuk lejohet mangësia në të.

Shejh Muhamed ibn Salih el-Uthejmin,

 

“Kushtet e Fesë” , pyetja: 395 , faqe: 454

 

Përktheu: Ylli Rama

Loading...