Përcjellja e Ramazanit

Përcjellja e Ramazanit

Ramazani mbyllet me nxjerrjen e sadakasë së Fitrit, e cila është pastrim për agjëruesin dhe ndihmë për të varfrin. Ibn Abasi ka thënë: “Profeti (alejhi selam!) e ka bërë obligim për çdo musliman sadakanë e Fitrit si pastrim për agjëruesin prej punëve të kota dhe fjalëve të ndyra, si dhe ushqim për të varfërit. Kush e jep atë para namazit të Bajramit, ajo është sadaka Fitri e pranuar, e kush e jep pas namazit, është sadaka e thjeshtë.” (Transmeton Ebu Daudi. Neueuiu e ka konsideruar hasen)

Më pas vjen festa e Fitër Bajramit, si gëzim për mirësitë që Allahu i Madhëruar i dhuroi muslimanëve nëpërmjet muajit të Ramazanit.

Enes bin Maliku tregon se, kur Profeti (alejhi selam!) mbërriti në Medinë, banorët e saj kishin dy ditë në të cilat gëzonin e dëfrenin.

Profeti (alejhi selam!) pyeti: “Përse i festoni këto ditë ?” Ata i thanë: Nga moti ne i kemi konsideruar këto dy ditë, si ditë feste. Profeti (alejhi selam!) tha: “Allahu ua ka zëvendësuar ato me dy ditë me të mira: Fitër Bajramin dhe Kurban Bajramin. (Transmeton Ahmedi, Ebu Daudi dhe Nesaiu)