Përkatësia në Islam është përkatësia më e mirë

Ubej bin Keabi përcjell: Në kohën e Profetit (alejhi saltu ues selam) dy njerëz filluan të përmendnin fiset e tyre. Njëri prej tyre filloi (të krenohej) dhe tha: Unë jam filani, i biri i filanit, po ti kush je, mos te pastë nëna? Kur i Dërguari i Allahut (alejhi selam) i dëgjoi tha: Dy njerëz në kohën e Musait filluan të kujtonin paraardhësit e tyre, kështu që njëri prej tyre tha: Unë jam filani, i biri i filanit, derisa numëroi nëntë breza, pastaj iu drejtua tjetrit duke i thënë: Po ti kush je, mos të pastë nëna? Ai ia ktheu: Unë jam filani, i biri i filanit, i biri i Islamit.

Allahu i shpalli Musait duke i thënë: Thuaju atyre dy njerëzve: Përsa te takon ty që u mburre me nëntë breza, ata janë në Zjarr dhe dije se ti je i dhjeti pas tyre. Ndërsa ti që u mburre me dy breza (pastaj përmende Islamin), ata janë në Xhenet dhe dije se ti do të jesh i treti pas tyre.”

[E percjell Abdullah bin Ahmed ne Zeuaid el Musned dhe Bjehakiu ne Shuabul Iman, zinxhiri i ketij hadithi eshte i sakte].

Përktheu: Fatjon Isufi