Shkaqet që e ndihmojnë muslimanin të ngrihet në kohën e duhur për faljen e namazit të sabahut

December 17, 2013

Pyetje: Kush janë shkaqet që e ndihmojnë muslimanin të ngrihet në kohën e duhur për faljen e namazit të sabahut? Duke ju bërë me dije se ai fle herët porse nuk zgjohet vetëm se pas lindjes së diellit?

Përgjigje: Eshtë detyrë për çdo musliman që t’i frikësohet Allahut dhe t’i falë të pesta namazet në kohën e tyre, në xhami, me xhematin e muslimanëve. E të tregojë kujdes në marrjen e të gjitha shkaqeve, të cilat e ndihmojnë atë për këtë gjë. Ku prej shkaqeve të cilat e ndihmojnë muslimanin për faljen e namazit të sabahut me xhemat në xhami është të fjeturit herët, vendosja e ziles së zgjimit në kohën e duhur në mënyrë që të ngrihet për faljen e namazit në kohën e tij e të prezantojë në namazin me xhemat duke u përpjekur në lutjen drejtuar Allahut që t’i japë sukses dhe ndihmesë. Po ashtu të bëjë dhikrin që ka ardhur për këtë gjë kur bie për të fjetur. E kështu Allahu do i jap sukses, inshaAllahu, për t’u ngritur në kohë për ta falur namazin në kohën e duhur me xhemat (në xhami).

Burimi: Mexhmu fetaua ue mekalat vëll. 8 të Imam Ibën Bazit, Allahu e mëshiroftë.

Loading...