U pyet shejhu Muhamed bin Salih el Uthejmini: A i lejohet gruas që të zbulohet para xhaxhait të babait apo nënës, para dajës së babait apo të nënës? A konsiderohen ata mahrem për femrën?

March 2, 2010

U pyet shejhu Muhamed bin Salih el Uthejmini: A i lejohet gruas që të zbulohet para xhaxhait të babait apo nënës, para dajës së babait apo të nënës? A konsiderohen ata mahrem për femrën?

Përgjigje: Po, nëse babai i saj apo nëna e saj, ka një xhaxha apo dajë, qoftë ky nga të dy prindërit(stërgjyshërit) apo vetëm nga babai(stërgjyshi) apo vetëm nga nëna(stërgjyshja), konsiderohet mahrem për këtë femër sepse xhaxhai i babait tënd është në pozitën e xhaxhait tënd, daja i babait tënd është në pozitën e dajës tënd. Po ashtu xhaxhai i nënës tënde është në pozitën e xhaxhait tënd apo daja i nënës tënde është në pozitën e dajës tënd.
(Marrë nga libri: Fetaua el mer`etil muslimeh, fq 415).

Loading...