Tre situatat e agjërimit në rast udhëtimi

May 22, 2017

Shejh Halid el-Mushejkih Allahu e ruajt ka thënë: Nëse udhëtari agjëron ai gjendet brenda tri situatave.

E para: Agjërimi i sjell shumë vështirësi. Në këtë rast i ndalohet të agjërojë edhe pse agjërimi i tij konsiderohet i saktë, bazuar në hadithin e Xhabirit radijAllahu anhu merfuan (që e ngre transmetimin tek Profeti alejhi selam): “Ata janë kundërshtues (të urdhrit të Profetit alejhi selam nëse agjërojnë), ata janë kundërshtues.” Kjo thuhet për atë që agjëron duke patur vështirësi (gjatë Ramazanit). Transmeton Muslimi.

E dyta: Agjërimi i sjell pak vështirësi. Në këtë rast është e pëlqyeshme të mos agjërojë dhe është i urryer agjërimi, bazuar në hadithin e Xhabirit radijAllahu anhu në të cilin Profeti alejhi selam thotë: “Nuk është prej devotshmërisë agjërimi në udhëtim.” Transmeton Muslimi.

E treta: Agjërimi nuk i sjell vështirësi. Më e mira në këtë rast është agjërimi siç e kemi përmendur dhe me herët, bazuar në agjërimin e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (në udhëtim). Ky është argument për largimin e përgjegjësisë (kryerjen e obligimit).

Marrë nga libri: “Ahkamus-Sijam”.

Përktheu: Unejs Sheme

Loading...