A është e mjaftueshme të marrim për bazë vetëm Kuranin pa i kushtuar rëndësi hadithit?

March 31, 2021

Pyetja: A është e mjaftueshme të marrim për bazë vetëm Kuranin pa i kushtuar rëndësi hadithit?

Përgjigja: Jo, nuk është e mjaftueshme të bazohemi vetëm në Kuran dhe të lihet mënjanë hadithi, pasi rëndësinë e sunetit e ka sqaruar vet Allahu i Lartësuar duke thënë:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُو  [النحل: 44]

Ne të zbritëm ty (bashkë me Kuranin edhe) përkujtimin (sunetin profetik), (në mënyrë) që t’u shpjegosh njerëzve (me të) atë që (tashmë) u zbriti ( nga Kurani), dhe ndoshta (nga kjo) do të thellohen.” |En-Nahl: 44|

Ndërsa i Dërguari i Allahut, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të, ka thënë:

ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه

“A nuk (e keni vënë re se) më është dhënë mua Kurani dhe diçka e ngjashme me të (pra suneti profetik)?” Transmeton Ebu Daudi e të tjerë. Hadith sahih.

 

Marrë nga libri: “Mësoje besimin prej Kuranit dhe Sunetit autentik”.
Nga profesor: Muhamed bin Xhemil Zejno
Përktheu: Bashkim Selmani

Dosje:

Loading...