A është e mjaftueshme të marrim për bazë vetëm Kuranin pa i kushtuar rëndësi hadithit?

March 31, 2021

Pyetja: A është e mjaftueshme të marrim për bazë vetëm Kuranin pa i kushtuar rëndësi hadithit?

Përgjigja: Jo, nuk është e mjaftueshme që të bazohemi vetëm në Kuran dhe të lihet mënjanë hadithi, pasi rëndësinë e sunetit e ka sqaruar vetë Allahu i Lartësuar duke thënë:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾  [النحل: 44]

Ne të zbritëm ty (bashkë me Kuranin edhe) përkujtimin (Sunetin profetik), (në mënyrë) që t’u shpjegosh njerëzve (me të) atë që (tashmë) u zbriti ( nga Kurani), dhe ndoshta (nga kjo) do të thellohen.” En-Nahl: 44

Ndërsa i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:

»ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه«

“A nuk (e keni vënë re se) më është dhënë mua Kurani dhe diçka e ngjashme me të (pra suneti profetik)?” Transmeton Ebu Daudi e të tjerë. Hadith Sahih.

 

Marrë nga libri: Mësoje Besimin prej Kuranit dhe Sunetit autentik
Nga profesor: Muhamed bin Xhemil Zejno
Përktheu: Bashkim Selmani

Loading...