A lejohet ngritja e duarve në namazin e xhumasë dhe bërja dua pas imamit?

October 16, 2015

Ngritja e duarve ditën e xhuma!

Pyetësi thotë: A lejohet ngritja e duarve në namazin e xhumasë dhe bërja dua pas imamit?


Shejhu (Allahu e r
uajttë!): D.m.th. gjatë namazit? Pyetësi: Ka për qëllim kur bën dua dhe ai është imam (a t’i ngrejë duart). Shejhu (Alalhu e ruajttë!) u pergjigj: Hatibi (ligjëruesi) ditën e xhuma nuk i ngre duar e tij përveç nëse bën dua për shi’ duke qenë në minber.


Ngase nuk ka qenë prej udhezimit të Profetit sal-lAlalhu alejhi ue sel-lem ngritja e duarve gjatë hutbes. Por ai i ka ngritur duart kur bëri duanë el istiska-së bashkë me njerëzit dhe tha: “Allahumme egithna, Allahumme egithna, Allahumme egithna – O Allah, na zbrit shi’, o Allah, na zbrit shi’, o Allah na zbirt shi’.” Buhariu dhe Muslimi.

Shejhu i nderuar Abdulaziz Al esh Shejh (Allahu e ruajttë!)

Perktheu Unejs Sheme

Loading...