A lejohet të merren të holla në këmbim të interpretimit të ëndrrave?

January 26, 2022

A lejohet të merren të holla në këmbim të interpretimit të ëndrrave?

Shejh Ibn Xhibrini (Allahu e mëshiroftë) është pyetur: Cili është gjykimi i marrjes së të hollave për interpretimin e ëndrrave?
Ai është përgjigjur: Ne mendojmë se kjo nuk lejohet. Interpretimi i ëndrrave varet nga hamendësimi dhe nuk lejohet që komentuesi i tyre të jetë i sigurt në ato që thotë, për shkak se mund të ketë interpretim tjetër nga ai që i vjen në mendje këtij komentuesi. Kështu që nuk ka nevojë të merret pagesë për këtë.

Marrë nga faqja e Shejhut:
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?parent=786&subid=711…

Loading...