A lejohet të vritet qeni që dëmton bagëtinë?

October 30, 2023

Qentë që sulmojnë dhe hanë bagëtinë konsiderohen grabitqarë, andaj ata duhen vrarë për të evituar rrezikun dhe dëmin që paraqesin. Aisheja përcjell se Profeti sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Katër krijesa janë të gjitha të dëmshme. Ato vriten në vendet e pashenjta dhe në vendet e shenjta; fajkoi, korbi, miu dhe qeni grabitqar.” Buhariu dhe Muslimi.

Dijetarët e komisionit të përhershëm kanë thënë: “Nuk ka asgjë të keqe në vrasjen e qenit të dëmshëm që është grabitqar ose i tërbuar, duke bërë kujdes që të mos vriten qentë e padëmshëm.“ (Fetava lexhneh ed daimeh 26/201.)

Janë pyetur dijetarët e komisionit të përhershëm: Një ditë hasa në disa qen që kishin sulmuar një tufë delesh. Unë i vrava ata dhe e shpëtova tufën e deleve. Më pas, edhe pse nuk e dija se kujt i përkisnin ato dele, i mora dhe i futa në një vend të sigurt aty pranë dhe i lashë.

Përgjigja e tyre ishte: Nëse është ashtu si po thua atëherë ti ke bërë një punë të mirë. Ti nuk ke bërë mëkat sepse ke shpëtuar pronën e vëllaut tënd nga shkatërrimi. Për këtë veprim do të shpërblehesh nga Allahu, inshaAllah! (Fetava lexhneh ed daimeh 26/205.)

Përktheu: Rexhep Milaqi

Dosje:

Loading...