Agjërimi në muajin Shaban

April 7, 2020

Agjërimi në muajin Shaban

Shejh AbdulAziz er Raxhihij (Allahu e ruajtë) thotë:

Muslimani është e mira të agjërojë sa më shumë në muajin Shaban (muajin në të cilin jemi momentalisht).

Aishja A(llahu qoftë i kënaqur prej saj) ka thënë:

“Nuk e kam parë Profetin (alejhis saletu ues selam) duke agjëruar në ndonjë muaj më shumë sesa në muajin Shaban. Ai e agjëronte të gjithë muajin.”

Trasmeton Buhariu dhe Muslimi.

Muslimi ka transmetuar shtesë hadithit (të mësipërm): “E agjëronte muajin Shaban pothuajse të plotë.”

Profili zyrtar në Twitter: Anis Agovi

Loading...