Cilat vepra e prishin agjërimin?

April 24, 2020

Cilat vepra e prishin agjërimin ?

• Ngrënia dhe pirja me vetëdije.

• Përdorimi i ilaçeve apo injeksioneve ushqyese.

• Pirja e duhanit.

• Përtypja e çamçakëzit.

• Transfuzioni i gjakut dhe dializa.

• Marrëdhëniet intime bashkëshortore në harkun kohor nga agimi deri në perëndimin e diellit.

• Vjellja e ushqimit në mënyrë të vullnetshme (me dashje).

• Shfaqja e periodave apo lehonisë tek femrat.

Anis Agovi

Loading...