Gjykimi i faljes së namazit në xhaminë e Profetit

July 30, 2017

Cili është gjykimi i faljes së namazit në xhaminë profetike, ngase në të gjendet varri i Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem?

Shejh Salih el Feuzani, Allahu e ruajt, ka thënë: “Varri i Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem nuk gjendet brenda xhamisë së tij. Ai është varrosur në dhomën e Aishes radijAllahu anha, e cila ka qenë jashtë xhamisë. Kur halifja (prijësi i muslimanëve) donte ta zgjeronte xhaminë i përfshiu dhomat (e grave të Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) në të (në xhaminë profetike), kjo për shkak të zgjerimit të xhamisë. Ndërsa varri i  Profetit sal-lAllahu alejhi ve sel-lem nuk është brenda xhamisë, por gjendet në shtëpinë e tij në dhomën e Aishes radijAllahu anha.

Përktheu: Unejs Sheme
https://www.youtube.com/watch?v=wqY0Lp6AcuU&feature=youtu.be

Dosje:

Loading...