Cili është gjykimi i faljes së namazit në xhaminë e Profetit?

July 30, 2017

Cili është gjykimi i faljes së namazit në xhaminë profetike, ngase në të gjendet varri i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem)?

Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka thënë: Varri i Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) nuk gjendet brenda xhamisë së tij. Ai është varrosur në dhomën e Aishes (radijAllahu anha) e cila ka qenë jashtë xhamisë. Kur halifja (prijësi i muslimanëve) donte ta zgjeronte xhaminë, i futi (përfshiu) dhomat (e grave të Profetit alejhi selam) në të (xhaminë profetike). Kjo për shkak të zgjerimit të xhamisë. Ndërsa varri i  Profetit (sal-lAllahu alejhi ue sle-lem) nuk është brenda xhamisë, por gjendet në shtëpinë e tij në dhomën e Aishes (radijAllahu anha).

Përktheu: Unejs Sheme
https://www.youtube.com/watch?v=wqY0Lp6AcuU&feature=youtu.be

Loading...