Detyrë për çdo musliman

March 29, 2020

Shejh Muhamed ibn Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë) ka thënë:

“Është detyrë për muslimanin t’i shohë dhe analizojë ngjarjet dhe sistemet sipas teksteve sheriatike (Kuran dhe Sunet), dhe jo t’ja përshtat tekstet sheriatike ngjarjeve dhe sistemeve.

Kjo (përshtatja e teksteve si e kërkon situata dhe sistemet) është një çështje me të cilën janë sprovuar shumë njerëz të kohës sonë të cilët pretendojnë se janë mbrojtës dhe ndihmues të Islamit.

Mendojnë se ky është kuptimi i thënies: “Islami është i vlefshëm për çdo kohë dhe çdo vend.”

Në të vërtetë ata janë gënjeshtarë dhe nuk e ndihmojnë Islamin në këtë mënyrë por e nënçmojnë, poshtërojnë dhe e bëjnë të jetë nën fetë e tjera.

Është detyrë që Islami të lartësohet dhe t’a ndjekin e t’i përshtaten atij dhe të tjerët.

الادلة على بطلان الاشتراكية ٢٨

Anis Agovi

Loading...