Kur nëna u betohet fëmijëve

January 8, 2022

Gjykimi për atë nënë që u betohet fëmijëve të saj dhe ata e kundërshtojnë për atë betim.
Shejh Ibn Bazi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Nëse bëni një betim ndaj fëmijëve ose të tjerëve, betim të qëllimshëm se ata do t’a bëjnë, ose të mos e kryejnë, dhe ata bëjnë të kundërtën e asaj që ti betohesh, atëherë duhet t’a shlyeni këtë betim.
Shlyerja e betimit bëhet nëpërmjet: Lirimi i një robi musliman, ose ushqimi i dhjetë të varfërve, ose t’u mundësosh dhjetë vetëve veshje. Nëse nuk mundeni të kryeni asnjërën prej këtyre, atëherë duhet agjërimi i tre ditëve.
Mexhmu fetava 23/119.
Lexhne Ed-Daime 23/73.

Muhamed Estrefi

Loading...