A ka përmendur Kur’ani diçka në lidhje me planetet e tjera që gjenden në univers?

A ka përmendur Kur’ani diçka në lidhje me planetet e tjera që gjenden në univers?

Tahir ibn Ashur (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Planetet (që përmenden në Kuran) janë trupat qiellorë të cilët ndriçojnë gjatë natës dhe këtu nuk kemi për qëllim diellin dhe hënën. Ndryshe quhen yje dhe ndahen në kategori: Ka prej yjeve që janë të mëdhenj, ka prej tyre që janë më të vegjël, ka prej tyre që lëvizin, e ka prej tyre që janë të pa lëvizshëm, e një pjesë rrotullohen rreth diellit”. [Tahrir Tenëir: (10/23)].

Në shpjegimin e Ajetit ku Allahu i Lartësuar thotë: “Betohem fuqimisht në yjet që tërhiqen. Që udhëtojnë e fshihen” [Tekvir: 15-16] dijetari Seadi (Allahu e meshirofte) ka thënë: “Ështe betuar Allahu në yjet që janë zbrapsur ndryshe nga të tjerët për nga lindja e ato jane shtatë yjet lëvizëse: dielli, hëna, venusi, jupiteri, marsi, saturni, mërkuri”. [Tejsir Kerim Rahman: 912].

Përktheu Ylli Rama