Të gjitha performimet me vegla muzikore konsiderohen muzikë

December 13, 2021

Të gjitha performimet me vegla muzikore konsiderohen muzikë.
Vegla muzikore ‘El Uud’ (e njohur në vendet arabe) dhe të gjitha llojet e tjera të veglave muzikore janë të ndaluara fetarisht.
Nuk lejohet punimi dhe shitja e tyre, dhe as dhënia e ndihmës në këto aspekte. Secila nga të përmendurat ka gjynah sipas gradës së veprës.
Fitimi prej tyre është fitim i pistë dhe i ndaluar sepse hyn tek bashkëpunimi në gjynah, gjë për të cilën ka tekste të shumta dhe të njohura.
Ibën Baz (Allahu e mëshiroftë).
El Fetaua; 26/247.
Loading...