Kuptimi i saktë i dëshmisë “La ilahe il-lAllah Muhamedun rasulullah”

August 7, 2014

Dëshmia do të thotë se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut. Nëse adhurohet diçka tjetër përveç Allahut, ai adhurim është i pavlefshëm. Allahu i Madhëruar thotë:

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَالْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

Kjo është kështu sepse Allahu është e Vërteta (i Vetmi që meriton të adhurohet), kurse gjithçka që adhurohet përveç Tij është e pavërteta. Dhe pa dyshim, Allahu është më i Lartësuari dhe i Madhërishmi.” | El Haxh: 62.

Gjithashtu, Allahu i Madhëruar thotë:

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Dije se nuk ka të adhuruar tjetër të vërtetë përveç Allahut.” | Muhamed: 19.

 

Kuptimi i shprehjes “Muhamedun rasulullah”.

Do të thotë se nuk pasohet askush tjetër me të drejtë përveç të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Kushdo që pasohet përveç të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem për të cilin nuk ka argument, ai është pasuar në të kotë. Allahu i Madhëruar thotë:

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

Ndiqni atë që u është zbritur nga Zoti juaj e mos ndiqni mbrojtës të tjerë përveç Tij. Sa pak që i pranoni këshillat!” | El Earaf: 3.

Allahu i Madhëruar thotë: “Por jo[1] për Zotin tënd (o Muhamed)! Ata nuk do të besojnë[2] derisa të të marrin ty për gjykues në mospajtimet mes tyre, e pastaj të mos ndiejnë kurrfarë pakënaqësie nga gjykimi yt[3] dhe të të dorëzohen plotësisht.” [4] | En Nisa: 65.

Gjithashtu, i Madhëruari thotë: Nuk i takon asnjë besimtari apo besimtareje të vërtetë që kur Allahu dhe i Dërguari i Tij vendosin për një çështje, ata të kenë të drejtë të zgjedhin në atë çështje të tyren. Kush e kundërshton Allahun dhe të Dërguarin e Tij ai me siguri ka humbur.” | El Ahzab: 36. 

Shkëputur nga libri: ““El Kaulul mufid fi edileti et teuhid”. 

Autor: Ebu Ibrahim Muhamed bin Abduluehab bin Ali el Uesabi el Abdeli

———————————————————–

[1] Nuk është ashtu si pretendojnë ata se gjoja besojnë në atë që i ka zbritur Muhamedit.

[2] Nuk do të besojnë as tek Allahu as tek i Dërguari i Tij sal-lAllahu alejhi ve sel-lem, dhe as tek ajo që Allahu i ka shpallur të Dërguarit të Tij.

[3] Të mos ngarkohen me gjynah duke refuzuar apo duke mospëlqyer gjykimin tënd dhe duke dyshuar në bindjen ndaj teje. Gjykimi yt është i vërtetë dhe nuk lejohet të kundërshtohet.

[4] Të dorëzohen plotësisht para gjykimit tënd dhe të pranojnë me bindje profetësinë tënde.

Dosje:

Loading...