Kur njerëzit të nderojnë (respektojnë)

November 8, 2015

– Kur të shohësh se vëllezërit të nderojnë (respektojnë) thuaj: “Kjo është mirësi prej Zotit tim.”

[Bekr el Muzenij].


– O biri i Ademit! Nëse njerëzit të respektojnë për shkak të bindjes tënde ndaj Allahut, ta dish se Allahu ka dashur që ti të shohësh nderimin që Ai të ka bërë ty, prandaj mos u kthe nga bindja në kundërshtimin e urdhërave të tij.”

[Sulejman et Tejmij].


– Njerëzit do të vazhdojnë duke të nderuar deri në momentin kur ti fillon tu kërkosh. Kur ta bësh këtë veprim, ata kanë për të të nënvelftësuar, nuk do të kenë dëshirë të të flasin dhe do të urrejnë.

[Hasen el Basri].


– Mos i përdor njerëzit për hallet dhe nevojat e tua dhe mos i bëj të shenjtërojnë fjalën tënde.

 

Përktheu Fatjon Isufi

Loading...