Namazi për një xhenaze më shumë se një herë

January 16, 2022

Namazi për një xhenaze më shumë se një herë.
Pyetje: Ky mesazh është nga Nexhrani ku dërguesi i tij thotë: Unë shoh shumë njerëz duke u falur në një xhenaze më shumë se një herë. Cili është gjykimi i faljes së namazit të xhenazes më shumë se një herë?
Përgjigje: Nuk e dimë se ka ndonjë gjë të keqe nëse dikush merr pjesë në namazin e një xhenazeje më shumë se një herë, pastaj merr pjesë në një grup dhe falet me ta në varreza apo kudo. Nuk ka asgjë të keqe në këtë, në dashtë Zoti.
Nëse e kanë falur namazin e xhenazes në xhami, pastaj erdhën të tjerët dhe i’a falën në varreza ose në një xhami tjetër dhe ai shkon me ta dhe falet, nuk ka asgjë të keqe në këtë. E gjithë kjo është e mirë.
‘Fetava Nurun ala Ed-derb’ nga Shejh Ibn Bazi.
Loading...