Ndjesi e bukur!

October 9, 2020

Ndjesi e bukur!

Permallohesh per namazin, sepse ai eshte komunikimi yt me Allahun dhe qendrimi para Tij.

Ndjesi e bukur!

Permallohesh per leximin e Kuranit, sepse ai eshte fjala e Allahut te Madheruar.

Ndjesi e bukur!

Përmallohesh për qetësinë e natës sepse në të është një kohë ku Allahu e fal atë që i kërkon falje, dhe i jep atij që i kërkon Atij.

Ndjesi e bukur!

Përmallohesh për ditët ku agjërimi është balsami i tyre.

Ndjesi e bukur!

Përmallohesh për zërin e muezinit, sepse ai të fton për në namaz dhe në shpëtim.

Ndjesi e bukur!

Përmallohesh për Sunetin profetik, sepse puna me të është tregues i dashurisë për të dashurin tënd, Profetin (alejhi selam), dhe shkak për të shuar etjen tek Haudi i tij.

Ndjesi e bukur!

Përmallohesh për Xhenetin, sepse atje do shohësh Fytyrën e Allahut të Lartmadhëruar.

Vërtetë ndjesi shumë e bukur!

Unejs Sheme

Loading...