Teshehudi i fundit

December 25, 2021

Pyetje: Nëse jemi në teshehudin e fundit dhe nuk e kemi përfunduar atë ndërkohë që imami jep selam, si të veprojmë?
Përgjigje: Duhet të plotësoni teshehudin edhe nëse vonoheni pak pas imamit në dhënien e selamit, sepse teshehudi i fundit është një nga shtyllat e namazit.
Mexhmu Fetaua ue mekalat; 11/248.
Shejh Ibn Bazi (Allahu e mëshiroftë)
Loading...