Prej fjalëve më të bukura që janë thënë

March 17, 2022

Prej fjalëve më të bukura që janë thënë:

(-) Babai kujdeset për dhjetë fëmijë, por dhjetë fëmijët nuk janë në gjendje të kujdesen për të.

(-) Buka është babai dhe uji është nëna.

(-) Një fëmijë i lindur pa baba është gjysmë jetim, një fëmijë pa nënë është një jetim i plotë.

(-) Gjithçka mund të blihet përveç babait dhe nënës.

(-) Mirësia e babait është më e lartë se malet dhe mirësia e nënës është më e thellë se oqeanet.

(-) Nëse amësia është butësi, atehëre atësia është siguri.

(-) Më thanë: Cili është parfumi më i këndshëm dhe më i shtrenjti që keni?

Thashë: Era e babait në rrobat e mia pasi më përqafon.

(-) Prindi është dera e mesme prej dyerve të Xhenetit. (Es-Sahihah: 2/618)

Allahu i Madhëruar thotë: “Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim), silluni mirë me prindërit.” En-Nisa: 36.

 

Unejs Sheme

Loading...