Përgëzime për agjëruesin

April 14, 2022

O agjërues!
Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të ka përgëzuar me disa përgëzime që janë më të mira për ty sesa dynjaja dhe çfarë ka në të.
Përgëzimi i parë: Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush e agjëron Ramazanin me besim dhe duke llogaritur shpërblimin, atij i falen mëkatet që ka bërë më herët.”
Përgëzimi i dytë: Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) thotë: “Kush falet në Ramazan me besim dhe duke llogaritur shpërblimin, atij i falen mëkatet që ka bërë më herët.”
Allahu na bëftë prej atyre që:
– agjërojnë me besim dhe duke llogaritur shpërblimin,
– falen në Ramazan me besim dhe duke llogaritur shpërblimin,
– dhe falen natën e Kadrit me besim dhe duke llogaritur shperblimin!
Unejs Sheme
Loading...