Tregohet në disa libra që përshkruajnë jetën e Profetit salallahu alejhi ue selem se atij në një moment i shkoi mendja që të hidhej nga një shkëmb, atëherë kur doli nga Meka i sikletosur nga ajo që i ndodhi. A është i saktë ky fragment historie ?

March 14, 2010

Pyetje drejtuar shejhut Zejd el Medkhalij: Tregohet në disa libra që përshkruajnë  jetën e  Profetit salallahu alejhi ue selem se atij në një moment  i shkoi mendja që të hidhej nga një shkëmb, atëherë kur doli nga Meka i sikletosur nga ajo që i ndodhi. A është i saktë ky fragment historie ?

Përgjigje: Po, kjo histori është e saktë dhe bën fjalë për periudhën kur pasiqë i zbritën ajetet e para të sures Alak, iu ndërpre shpallja për njëfarë kohe, gjë e cila e preokupoi dhe e sikletosi shumë Profetin salallahu alejhi ue selem , derisa më pas iu shpall sureja Mudethir dhe vazhdoi shpallja  në rrjedhën e saj.

Marrë nga libri “el Ikdul munedadul xhedid” fq 63

Përktheu: Shuajb Rexha

Loading...