A e ka transporuar ujin e Zemzemit jashtë Mekkes i Dërguari i Allahut ﷺ ?

October 25, 2015

Pyetje: A saktësohet që i Dërguari i Allahut – sal lall llahu alejhi ue sel lem – ta ketë transporuar ujin e Zemzemit jashtë Mekkes?

Përgjigje: “Uji i Zemzemit bën dobi për atë që pihet”, ky hadith a është për Mekken vetëm, apo është i saktë edhe jashtë Mekkes? Dmth: Nëse uji i Zemzemit transportohet jashtë Mekkes, a mbetet ndikimi i tij?

Po mbetet ndikimi i tij. Dhe Kur Profeti – sal lall llahu alejhi ue sel lem – ishte në Medine, porosiste që t’i sillnin ujë Zemzemi dhe ua hidhte atë të sëmurëve me sëmundje kronike, dhe të sëmurëve në përgjithësi. Zemzemi nuk e humbet veçorinë e tij edhe nëse mbartet jashtë Mekkes.
Dhe Allahu i Lartësuar e di më mirë!

Shejkh Mesh’hur Hasen, Allahu e ruajtë dhe bëftë dobi me të!

Dosje:

Loading...