A konsiderohet kufër sharja e fesë

December 25, 2015

Pyetësja nga Algjeria në pyetjen e saj të dy thotë: A konsiderohet kufër sharja e fesë në momente zemërimi? A prishet gusuli? A asgjësohet puna e njeriut nëse shan fenë në momentet kur është i zemëruar?

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Nëse është zemërim i madh aq sa njeriu nuk mund ta përmbajë veten e tij, ai me këtë gjë nuk del prej fesë, sepse ai s’është në gjëndje të konceptojë se çfarë është duke thënë. E nëse ai e përmban veten dhe shan fenë, në këtë rast ka bërë kufër dhe ka dalur prej fesë.

Kështu që, ka për të detyrë të pendohet tek Allahu Lartësuar dhe të ripërtërijë islamin e tij.

“Silsiletu Fetaua nurun ala ed-derb” audiokaseta me nr. (374) Përktheu: Unejs Sheme

Loading...