Cfare kuptimi ka thenia e Profetit “Gjuaj o Sad, tu bëftë kurban nëna dhe babai im!”

Pyetje: Es-Selamu alejkum. Qarkullon ne net një postim se pejgamberi salAllahu alejhi ue selem i ka thënë Sad ibn Vekasit: Gjuaj o Sad, tu bëftë kurban nëna dhe babai im!
Ju lutem si sqarohet kjo thënie?

Përgjigje: Kuptimi i saj është: Jap nënën dhe babanë tim për te shpëtuar apo mbrojtur ty nga e keqja.
Nuk është fjale shirku por është fjale nderimi dhe respekti që thuhet për një njeri të mirë apo për një njeri që ke pas hajër prej tij dhe je gati për hir të tij ta mbash vet të keqen për ta ruajtur atë prej saj.

Pyetësi: A na lejohet ta përdorim sot ndërmjet njeri tjetrit?

Përgjigja: Shume dijetare e lejojnë ketë gjë dhe prandaj bazuar në shpjegimin e mësipërm mendoj se nuk ka problem. Mirëpo kam frikë se përkthimi [tu bëftë kurban nëna dhe babai im] nuk është i saktë.
Ndoshta përkthimi i saktë është: sakrifikofsha për ty nënën dhe babanë tim.

Dr Abdullah Nabolli