Dhurata për festën e bajramit

February 6, 2016

Pyetje: Në vendin tonë është bërë traditë që fëmijëve të vegjël tu jepen para simbolike, qoftë për Fitër Bajramin apo Kurban Bajramin, që ne e quajmë “dhurata e bajramit” në mënyrë që të gëzojnë. A konsiderohet kjo si risi në fe, apo ska problem dhënia e tyre?

Përgjigja: Lavdatat i takojnë vetëm Allahut. Nuk ka problem në dhënien e kësaj dhurate, përkundrazi kjo është nga zakonet e mira. Gëzimi i muslimanit, i madh apo i vogël qoftë, është prej gjërave që sheriati ka nxitur. Allahu jep sukses, paqja dhe nderimet e Allahut qofshin mbi Muhamedin, familjen e tij dhe shokëve të tij”.

(Komisioni i përhershëm i fetvave dhe studimeve akademike: 26/247. Shejh Abdulaziz ibn Baz, shejh Abdulaziz Ali Shejh, shejh Salih Feuzan, shejh Beker Ebu Zejd).

Përktheu Ylli Rama

Dosje:

Loading...