Këshilla para se të marrësh një vendim

February 17, 2015

Para se të marrësh një vendim nevojitet:
– Maturia, sepse maturia është mirësi, përjashto çështjet që kanë të bëjnë me ahiretin. “Sahih Ebu Daud”.
– Konsultimi dhe këshillimi. Allahu i Madhëruar thotë: “Këshillohu me ta për çështje të ndryshme.” | Al Imran: 159 |
– Duaja e istihares, ngase shokët e Profetit salall-llahu alejhi ve sel-lem thonin: “Profeti salall-llahu alejhi ve sel-lem na i mësonte duanë e istihares për të gjitha çështjet tona.”
– Vendosmëria. Nëse mendon të bësh diçka bëhu i vendosur.
– Mbështjetja tek Allahu. Allahu i Madhëruar thotë: “Kur të vendosësh për diçka mbështetu tek Allahu.” | Al Imran: 159 |
– Lutju Allahut të të japë sukses, sepse prej lutjeve që bënte i Dërguari i Allahut salall-llahu alejhi ve sel-lem ishte: “O Zot, më udhëzo dhe me jep sukes!”

Dosje:

Loading...