Dita Xhuma

HYTBE: Sëmundja dhe Ilaçi – NIFAKU – HIPOKRIZIA (Salih Taha Ebu Islam)

NIFAKU – HIPOKRIZIA   Falënderimi i takon Allahut të Madhëruar! Atë e lavdërojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! Me përulje i shprehim pendesën për mëkatet tona! E lusim Allahun e Madhëruar të na ruajë nga ligësia e veteve tona e të na mbrojë nga pasojat e punëve tona të këqija! Atë që Allahu […]

Mirësitë e përkushtimit ndaj xhumasë

Mirësitë e përkushtimit ndaj xhumasë Përkushtimi ndaj xhumasë ka disa mirësi, për të cilat ka njoftuar profeti -alejhi selam- dhe sa më i madh të jetë përkushtimi, aq më shumë mirësi ka. Prej këtyre mirësive veçojmë:   1- Mirësia e atij që bashkon mes guslit dhe vajtjes herët në xhami. Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon […]

Mosrespektimi i ditës së festës dhe pasojat e tij

Mosrespektimi i ditës së festës dhe pasojat e tij Allahu i madhëruar në Kuran thotë: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ “Po. Kush i madhëron shenjat e Allahut (d.m.th: shenjat dalluese të fesë së Tij), ajo është prej devotshmërisë së zemrave”[1]. Në lidhje me fjalën [shenjat e Allahut] Imam Kurtubiu -Allahu e […]

Një ditë feste në javë për përkujtimin e Allahut

Një festë javore të ligjësuar nga Allahu i madhëruar për përkujtimin e Tij, e gjejmë herët në mesin e besimtarëve. Gjurmët e para të këtij zakoni i hasim te hebrenjtë, për të cilët Allahu i madhëruar thotë: ْ “Në të vërtetë, e shtuna u caktua (për përkujtimin e Allahut) për ata që patën kundërshti në […]

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes?

Si duhet të qëndrojmë gjatë hytbes? Që hytbet të arrijnë qëllimin e tyre, kërkohet prej besimtarëve të heshtin gjatë kohës që imami ligjëron dhe të dëgjojnë me vëmendje fjalët e tij. Kjo porosi është përmendur në Kuran, ku thuhet: “Kur të lexohet Kurani, dëgjojeni atë me vëmendje dhe heshtni, se ndoshta do të mëshiroheni!” suretu […]

Emërtimi i ditës xhuma dhe zanafilla e saj.

Emërtimi i ditës xhuma dhe zanafilla e saj. Emri [El-Xhumuah] në arabisht, apo [E Xhuma] në shqip, është emër islam, sepse ky emër nuk ka qenë njohur para islamit. Emri i hershëm i xhumasë tek arabët ka qenë [El-Urubeh] siç është edhe emri [E Premte] te shqiptarët. Ensarët (siç quhen banorët myslimanë të Medinës në […]

Xhumaja festa e myslimanëve.

Xhumaja festa e myslimanëve. Ndarja e kohës në javë. Njësia më e vogël kryesore e matjes së kohës është dita. Shtatë të këtilla përbëjnë një javë. Pastaj të tjerat janë përsëritje e tyre ku nëpërmjet këtij cikli formohen muajt dhe vitet. Grupimi i ditëve në javë ka lidhje me një realitet të vjetër historik dhe […]

Fetva të ndryshme rreth të Xhumasë

Udhëtari fal namazin e xhumasë nëse ka mundësi Pyetje: A e ka detyrë udhëtari që ditën e xhuma të fal namazin e xhumasë apo namazin e drekës? Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Ai ka për detyrë që bashkë me xhematin të fal xhumanë derisa ka mundësi për diçka të tillë. E nëse nuk ka […]