Veçimi i muajit Rexheb me adhurim

April 1, 2017

Cili është gjykimi i veçimit të muajit Rexheb me kryerjen e umres, me agjërim apo me ndonjë vepër të mirë? A dallon ky muaj (me adhurime) nga muajt e tjerë të shenjtë?

Shejh Ibën Uthejmini – Allahu e mëshiroftë – ka  thënë: Muaji Rexheb nuk ka ndonjë veçori (përparësi) nga muajt e tjerë të shenjtë dhe nuk veçohet me kryerjen e umres, as me agjërim, as me namaz (specifik) dhe as me lexim të Kuranit. Përkundrazi, ai është njësoj si muajt e tjerë të shenjtë. Të gjitha hadithet që transmetohen për vlerën e faljes së namazit në të (Rexheb) apo të agjërimit, konsiderohen të dobëta dhe nuk ndërtohet me to gjykimi fetar.

El-Lika esh-Shehrij.

Përktheu: Unejs Sheme

Dosje:

Loading...