A lejohet ta ndalosh apo të manipulosh në matësin e dritave dhe të ujit, në shtetet ku nuk praktikohet ligji Islam?

January 25, 2017

Është pyetur Komisioni i përhershëm i fetvave: A lejohet ta ndalosh apo të manipulosh në matësin e dritave dhe të ujit, në shtetet ku nuk praktikohet ligji Islam? Paçka se ky shtet gjithashtu taksat i merr në mëyrë të padrejtë?
Përgjigjja:” Kjo vepër nuk lejohet, sepse ështe ngrënie e pasurisë në mënyrë të padrejtë.”

Fetva e Komisionit 23/441
Është pyetur komisioni i fetvave: A lejohet të bësh hile që të mos paguash faturën e dritave,ujit,gazit,televizionit dhe te tjera si këto? Duket ditur se shumicën e këtyre (taksave) i mbledhin njerëz të thjeshtë me firmat e tyre të vogla që tenderohen në këto shtete joislame?
Përgjigjja:”Nuk lejohen këto vepra, është ngrënie e pasurisë së njerëzve padrejtësisht dhe mos mbajtje e Amanetit. Allahu thotë:”Me të vertetë Allahu ju urdhëron që ti çoni amanet te poseduesit e tyre.”

“O ju që keni besuar mos e hani pasurinë e njeri-tjetrit me pa të drejtë përveç kur keni tregti te perbashkët me deshirën tuaj. E mos i vrisni vetet e juaja, me të vertetë Allahu është Meshirues mbi ju.”

Komisioni i përhershëm 23/441

Përktheu Arjan Gazidede

Loading...