Akuzimi se filani nuk është selefi

April 7, 2011

Allahu ju nderoftë shejh i nderuar! Dikush pyet: Është përhapur kohëve të fundit akuza se filani nuk është selefi apo nuk është prej selefive! A konsiderohet kjo fjalë se ai është bidatçi ndaj dhe duhet patjetër që t’i ngresh argumentin atij?!

Përgjigja: Në realitet unë tërheq vërejtjen nga këto akuza, falënderimi i takon Allahut. Tek muslimanët dhe tek nxënësit e dijes, me lejen e Allahut, tek të gjithë ka mirësi dhe të gjithë janë në besimin e selefëve. Nëse dikush ka mangësi në vepra apo injorancë, nuk mund ta nxjerrim atë prej selefizmit. Kjo nuk lejohet, kjo fjalë nuk ekziston mes vëllezërve, mes nxënësve të dijes, mes muslimanëve e as në vendet e muslimanëve. Nuk duhet të ekzistojnë fjalë të tilla porse ekziston këshilla, pra nëse shikon ndaj vëllait tënd diçka të keqe e këshillon atë. Por që ta konsiderosh se nuk është prej selefëve e as prej selefive?! Ndoshta ti akoma nuk e ke kuptuar selefizmin! Disa prej tyre pretendojnë selefizmin dhe ata vet ende nuk e dinë se çfarë është. Nëse e shikon atë, shikon se ai nuk është selefi. E nëse do t’i pyesni se çka është Selefizmi dhe çfarë do të thotë, nuk e dinë.

 

Përktheu: Ylli Rama

Marrë nga: http://www.alfawzan.ws/node/9918

Dosje:

Loading...