Agjërimi

Shpjegimi i hadithit: “Islami ndërtohet mbi pesë shtylla” – Pjesa e pestë

“…. dhënia e zekatit …” Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) thotë: Zekati është i lidhur me namazin sepse përmendet përherë bashkë me namazin. Ai është e drejta obligative te pasuritë e të pasurve për të varfërit. Allahu i Lartësuar thotë: “Në pasuritë e tyre ka pasur pjesë për lypësit dhe nevojtarët.” Edh-Dharijat: 19. Zekati […]

Gëzohu në ditën e Fitër Bajramit

Gëzohu në ditën e Fitër Bajramit! Dita e Fitër Bajramit është ditë gëzimi, në të cilën besimtari i gëzohet mirësive të Allahut si dhe faktit që e përmbushi me sukses obligimin e agjërimit dhe kryerjen e veprave të mira gjatë muajit të Ramazanit. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: “Plotësojini ditët e agjërimit, e pastaj […]

Kush e ka detyrë ta japë sadakanë e Fitrit?

Kush e ka detyrë ta japë sadakanë e Fitrit? Sadakaja e Fitrit është detyrë për çdo person musliman i cili i ka mundësitë që ta japë këtë sadaka. Kryefamiljari duhet të japë për veten dhe të gjithë anëtarët e familjes. Ibn Omeri -radiallahu anhu- ka thënë: “Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) […]

Sadakaja e Fitrit

Jepe sadakanë e Fitrit! Në fund të Ramazanit agjëruesi për ta përmbyllur në mënyrë sa më të përsosur këtë muaj të begatë, obligohet me dhënien e sadakasë së Fitrit të një sasie ushqimore për të varfërit. Ibn Abasi –radiallahu anhuma- thotë: “Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të) e ka bërë detyrë për […]

Lamtumirë o mik i shtrenjtë

Ky është fundi i Ramazanit, fundi i një historie të shkurtër. Për dikë ishte histori suksesi e për dikë një histori monotone me gjëra të përditshme të përsëritura, pa shpirt. Për atë që punoi mirë dhe e adhuroi Allahun me agjërim e namaz nate, me lexim Kurani e me dua, për atë që e frenoi […]

Përcjellja e Ramazanit

Përcjellja e Ramazanit Ramazani mbyllet me nxjerrjen e sadakasë së Fitrit, e cila është pastrim për agjëruesin dhe ndihmë për të varfrin. Ibn Abasi ka thënë: “Profeti (alejhi selam!) e ka bërë obligim për çdo musliman sadakanë e Fitrit si pastrim për agjëruesin prej punëve të kota dhe fjalëve të ndyra, si dhe ushqim për […]

Kur duhet dhënë sadakaja e Fitrit?

Kur duhet dhënë sadakaja e Fitrit? Koha e dhënies së sadakasë së Fitrit fillon me perëndimin e diellit të ditës së fundit të Ramazanit, e cila është nata e bajramit. Ndërsa caku i mbarimit është koha e namazit të Bajramit. Mirëpo nëse agjëruesi për arsye të ndryshme, e ka të vështirë dhënien e kësaj sadakaje, […]

Disa shenja të natës së Kadrit.

Disa shenja të natës së Kadrit. 1- Ajo është një natë e qetë, jo e nxehtë dhe as e ftohtë. Xhabir bin Abdullahu –radiallahu anhu- tregon se Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) ka thënë: “Ajo është një natë e qetë, e shndritshme, as e nxehtë dhe as e ftohtë”.[1] 2- Në […]