Akide

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 17

Siç trasmetohet në hadithin: “Gjëja që kam më së shumti frikë për ju është shirku i vogël. E pyetën për të se çfarë është, dhe tha: Rijaja (syfaqësia në adhurim).“ [1]  _________________________________  ‘Siç trasmetohet në hadithin’: hadithin të cilin e trasmeton Imam Ahmedi, Taberani, Ibn Ebi Dunja dhe Bejhakiu.  ‘Gjëja që kam më së shumti […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 3

Fjala e Allahut të Lartësuar: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ “Me të vërtetë Ne kemi dërguar në çdo popull Profetë të cilët i kanë ftuar njerëzit të adhurojnë vetëm Allahun dhe t’i largohen adhurimit të Tagutit.” En Nahl: 36. —————————————- ‘dërguar’: të dërguar, Profetë. ‘çdo popull’: çdo bashkësi njerëzish, […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 2

Allahu i Lartësuar thotë: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ “Nuk i kam krijuar xhinët dhe njerëzit për gjë tjetër përveçse që të më adhurojnë vetëm Mua.” Surja Edh-Dharijat: 56. ——————————————– Tema e këtij libri është sqarimi i Teuhidit të cilin Allahu e bëri detyrë për robërit e Tij dhe i krijoi ata për zbatimin […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 1

Përmbledhje e shkurtër në shpjegimin e Librit të Teuhidit Shejh Salih el Feuzan – Allahu e ruajtë –   Parathënie Lavdërimet absolute janë vetëm për Allahun. Salavatet dhe selamet janë për atë pas të cilit nuk do ketë më Profet. Ky është një shpjegim i shkurtër i Librit të Teuhidit të Shejhul Islam Muhamed ibn […]

A është e mjaftueshme të marrim për bazë vetëm Kuranin pa i kushtuar rëndësi hadithit?

Pyetja: A është e mjaftueshme të marrim për bazë vetëm Kuranin pa i kushtuar rëndësi hadithit? Përgjigja: Jo, nuk është e mjaftueshme që të bazohemi vetëm në Kuran dhe të lihet mënjanë hadithi, pasi rëndësinë e sunetit e ka sqaruar vetë Allahu i Lartësuar duke thënë: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ […]

A mund të shfaqet xhindi në formë njeriu? A kanë xhindët një formë reale?

Pyetje: A mund të shfaqet xhindi në formë njeriu? A kanë xhindët një formë reale? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Pyetja është e përbërë nga dy pjesë. 1 – A shfaqen xhindët në formën e njeriut? 2 – A kanë xhindët një formë reale? Në lidhje me pyetjen e parë, mund të thuhet: Së pari […]

A është e domosdoshme për një musliman që jeton në një vend jomusliman, të respektojë ligjet e atij vendi?

Pyetje: A është e domosdoshme për një msliman që jeton në një vend jomusliman, të respektojë ligjet e atij vendi? Siç është respektimi i rregullave të trafikut, mosha e përcaktuar që lejon ngarjen e makinës etj, apo është e ndaluar? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Në lidhje me ligjet e vendosura në vendet jomuslimane, kemi […]

A përmenden dinozaurët në Islam? A është vërtetuar ekzistenca e tyre në hadithe të sakta?

Pyetje: Ne jetojmë në perëndim dhe kemi disa miq jomuslimanë që diskutojnë me ne rreth Islamit. Ata janë shumë të interesuar në shkencë dhe në teoritë rreth universit dhe kanë një pyetje: A  përmenden dinozaurët në Islam? A është e vërtetuar ekzistenca e tyre në hadithe të sakta? Si mund t’u përgjigjemi atyre? Përgjigje: Falënderimi […]