Tezkije

Secili le të shikojë çfarë ka përgatitur për të nesërmen!

Secili le të shikojë çfarë ka përgatitur për të nesërmen! Falënderimet dhe lavdatat janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Dëshmoj se nuk e meriton askush tjetër adhurimin me të drejtë përveç Allahut të Vetëm e të pa shok, si dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij. Paqja dhe nderimi i […]

Ajo ditë do të jetë e vështirë për mohuesit

Ajo ditë do të jetë e vështirë për mohuesit Falënderimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve! Dëshmoj se nuk e meriton adhurimin askush me të drejtë veç Allahut, i Cili është i Vetëm dhe nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i Tij, paqja dhe nderimet e […]

Çfarë dini për vdekjen?

Çfarë dini për vdekjen? Dijetarët kanë folur në lidhje me vdekjen dhe në lidhje me dispozitat e saj siç janë; dispozitat e larjes (së xhenazes), qefinit, groposjes, dhe gjërat që vijojnë pas saj. Të gjitha ato janë realitete drithëruese dhe të frikshme. E para nga ato është varri i cili është dhe më i llahtarshmi. […]

Rëndësia e ruajtjes së lidhjeve farefisnore

Të nderuar vëllezër! Ruajtja e lidhjeve farefisnore nuk është thjesht mirësi apo vepër e mirë vullnetare. Përkundrazi, mbajtja e lidhjeve është obligim ndërsa shkëputja e tyre konsiderohet mëkat i madh, madje prej mëkateve më të mëdha. Disave nga ne nuk u vjen shejtani t’u thotë: Tymos argilë. Kur thuhet ‘Filani po pi argilë’ themi: Zoti […]

Ai që kujdeset për ty është Zoti yt

Falënderimet i takojnë vetëm Allahut! Ajo që më së shumti të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë është ndjesia se Allahu është Ai që të ruan ty. Allahu i Lartësuar thotë: “Për çdo njeri ka mbikqyrës.” Prej gjërave më të bukura që të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë gjatë jetës […]

Esenca e lumturisë është dashuria ndaj Allahut

Esenca e lumturisë është dashuria ndaj Allahut. Çdo lloj dashurie që krahasohet me dashurinë ndaj Allahut është e destinuar që lumturinë e vërtetë t’a flakë tutje asaj zemre. Gjërat që i duam kur fillojnë e shtyhen me njëra-tjetrën në zemrën e robit, si p.sh.; dashuria për dynjanë, bukurinë e saj, hijeshinë e saj, dhe kur […]

El Gafleh – Shkujdesja

El Gafleh (Shkujdesja)  Falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut! Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona! Kë e udhëzon Allahu s’ka kush e humb, dhe kë e lë në humbje s’ka kush që e udhëzon në udhën e drejtë. […]

Tubimet e dhikrit dhe orët e mëshirës

Tubimet e dhikrit dhe orët e mëshirës. Në tubimet e dhikrit shpresohet; falja, mëshira, mirësia, dhe siguria prej Atij që zotëron çdo gjë! Nëse shqisave të shikimit do t’u zbuloheshin perdet, do t’a shihnin mëshirën duke zbritur në këto momente si të ishte shi i rrëmbyer. Në tubime të tilla kushedi sa shqisa shikimi do […]