Tezkije

Tiparet e njerëzve të fituar

Tiparet e njerëzve të fituar. Ku janë kërkuesit e margaritarëve? Ku janë gjurmuesit e sendeve  të çmuara? Allahu i lavdëroi ata në ajetet e Kuranit, pikërisht në fillimin e sures El Muminun[1] dhe në fund të sures El Furkan.[2] Pasha Allahun, këto janë tiparet e atyre që fituan kënaqësinë, që në xhenetet e amshueshme do […]

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër. Besimtari i vërtetë kur hedh shikimin tek bukuritë e kësaj bote dhe kur ajo e fton me hijeshinë e saj mahnitëse, ai i përgjigjet duke i thënë: Largohu prej meje o ti që shumë shpejt do të shuhesh! Ti shërben vetëm për të më kujtuar dhe nxitur […]

Mirësitë e Zotit kërkojnë falënderim

Tubimi i parë Mirësitë e Zotit kërkojnë falënderim Falenderimi i takon Allahut që na i lehtësoi mirësitë e Tij aq sa të meritojë falënderimet e të gjithë atyre që falenderojnë, ndërkohë që një pikë nga deti i mirësisë së Tij ka përfshirë mbarë botët. Zemrat ngazëllehen prej dhuratave më të thjeshta, ndërsa mendja mbetet e […]

Nga fjalët më të bukura të Aliut

Nga fjalet më të bukura të Aliut (radijallahu anhu): Ndershmëria është stolia e mendjes së shëndoshë. Nëse dikujt i përsoset logjika, i pakësohen fjalët. Vlera e çdo njeriu është të veprojë në atë që di të bëjë më mirë. Habitem sesi dikush mund t`i humbasë shpresat për sa kohë që me vete ka istigfarin (kërkimin […]

Peshorja e saktë e gjynaheve dhe e adhurimeve

Peshorja e saktë e gjynaheve dhe e adhurimeve. “Kur njeriu e shikon gjynahun si të vogël ky është një gjynah (tjetër), ashtu si edhe kur i duken të shumta adhurimet e tij është përsëri gjynah. Njohësi i vërtetë është ai që i shikon të vogla adhurimet e tij dhe të mëdha gjynahet e tija. Sa […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam-. Historia e gjashtëmbëdhjetë.

Histori të bukura të treguara nga profeti -alejhi selam-. Historia e gjashtëmbëdhjetë. Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon se profeti -alejhi selam- ka thënë: “Njëherë një burrë tha: do të jap sadaka këtë natë. Kështu ai doli me sadakanë e tij dhe (pa e ditur) e lëshoi atë në dorën e një vjedhësi. Njerëzit në mëngjes […]

Sa i kushtojnë rëndësi përkujdesjes ndaj prindërve?

Dijetari i madh Ibn Xheuzi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Kam vënë re se djelmoshat e kohës sonë nuk i kushtojnë rëndësi përkujdesjes ndaj prindërve dhe nuk e shikojnë si çështje obligative prej obligimeve fetare. Ata çojnë zërin para baballarëve dhe nënave të tyre, sikur mos ta besonin se bindja ndaj tyre është prej obligimeve […]

Lutja (duaja) më e mirë dhe sekreti i saj

Duaja më e mirë dhe sekreti i saj. Profeti alejhi selam thotë: “Më e mira dua është: El-Hamdulilah (Lëvdatat i takojnë Allahut)” e transmeton Tirmidhiu, Ibn Maxhe dhe e saktëson sheikh Albani. Ibn El-Kajim -Allahu e mëshiroftë- në librat e tij tregon: Është pyetur Sufjan bin Ujejne: Pse e ka quajtur dua (lutje) kur nuk […]