Tezkije

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër. Besimtari i vërtetë kur hedh shikimin tek bukuritë e kësaj bote dhe kur ajo e fton me hijeshinë e saj mahnitëse, ai i përgjigjet duke i thënë: Largohu prej meje o ti që shumë shpejt do të shuhesh! Ti shërben vetëm për të më kujtuar dhe nxitur […]

Mirësitë e Zotit kërkojnë falënderim

Tubimi i parë Mirësitë e Zotit kërkojnë falënderim Falenderimi i takon Allahut që na i lehtësoi mirësitë e Tij aq sa të meritojë falënderimet e të gjithë atyre që falenderojnë, ndërkohë që një pikë nga deti i mirësisë së Tij ka përfshirë mbarë botët. Zemrat ngazëllehen prej dhuratave më të thjeshta, ndërsa mendja mbetet e […]

Nga fjalët më të bukura të Aliut

Nga fjalet më të bukura të Aliut (radijallahu anhu): Ndershmëria është stolia e mendjes së shëndoshë. Nëse dikujt i përsoset logjika, i pakësohen fjalët. Vlera e çdo njeriu është të veprojë në atë që di të bëjë më mirë. Habitem sesi dikush mund t`i humbasë shpresat për sa kohë që me vete ka istigfarin (kërkimin […]

Peshorja e saktë e gjynaheve dhe adhurimeve

Peshorja e saktë e gjynaheve dhe adhurimeve. Kur njeriu e shikon gjynahun si të vogël ky është një gjynah (tjetër), ashtu si edhe kur i duken të shumta adhurimet e tij është përsëri gjynah. Njohësi i vërtetë është ai që i shikon të vogla adhurimet e tij dhe të mëdha gjynahet e tij. Sa më […]

Histori të bukura të treguara nga Profeti – Historia e gjashtëmbëdhjetë

Histori të bukura të treguara nga Profeti -alejhi selam- – Historia e gjashtëmbëdhjetë – Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon se Profeti -alejhi selam- ka thënë: “Njëherë një burrë tha: Do të jap sadaka këtë natë. Kështu ai doli me sadakanë e tij dhe (pa e ditur) e vendosi atë në dorën e një hajduti. Njerëzit […]

Rëndësia e përkujdesjes ndaj prindërve

Dijetari i madh Ibn Xheuzi (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: “Kam vënë re se djelmoshat e kohës sonë nuk i kushtojnë rëndësi përkujdesjes ndaj prindërve, dhe nuk e shikojnë si çështje obligative prej obligimeve fetare. Ata çojnë zërin para baballarëve dhe nënave të tyre sikur mos ta besonin se bindja ndaj tyre është prej obligimeve […]

Lutja më e mirë dhe sekreti i saj

Lutja më e mirë dhe sekreti i saj. Profeti (alejhi selam) thotë: “Më e mira dua është fjala ‘El-Hamdulilah (Lëvdatat i takojnë Allahut)’.” E transmeton Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe, dhe e saktëson sheih Albani. Ibn El-Kajim -Allahu e mëshiroftë- në librat e tij tregon: Është pyetur Sufjan bin Ujejne: Pse e ka quajtur dua (lutje) […]

Punët më të dashura tek Allahu i Lartësuar

Transmetohet nga Katade (radijAllahu anhu) nga një burrë prej Khathamit (fis arab) se ka thënë: Shkova te Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ndërkohë që ai ishte me një grup sahabësh, dhe i thashë: Ti je ai që pretendon se je i Dërguari i Allahut? – Po. – Thashë: O i Dërguar i Allahut! Cila nga […]