Biografi

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam)! Pjesa e tretë

23-Ajeti Kuranor, ku njëra nga vajzat i drejtohet babait duke i thënë: “O babai im, – tha njëra nga ato të dyja – merre këtë njeri në shërbim! Sigurisht që njerëzit e fortë dhe të besueshëm janë më të mirët, që dikush mund të marrë në shërbim”. [Kasas 26]. Me anë të këtyre dy cilësive […]

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam)! Pjesa e dytë

12-Vrasja e jobesimtarit që është në besë të dikujt apo në mbrojtjen e dikujt nuk është e lejueshme. Musai (alejhi selam) u pendua nga vrasja e Kobtit Egjiptianas dhe kërkoi fjale tek Allahu nga ky veprim dhe Ai ja pranoi pendimin. 13-Ai që vret njerëz padrejtësisht konsiderohet kryeneç dhe prishës i rregullit në tokë, edhe […]

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam)! Pjesa e parë

Dobitë dhe mësimet e përfituara nga historia e Musait (alejhi selam) 1-Në këtë histori, mësojmë butësinë dhe mëshirën e Zotit ndaj nënës së Musait, kur e frymëzoi në atë mënyrë me të cilën e shpëtoi djalin e saj. Pa harruar dhe përgëzimin që Zoti i dha asaj se do t’ia kthente të birin, premtim i […]

Historia e Musait dhe Harunit (alejhima selam)

Historia e Musait dhe Harunit (alejhima selam) Për Musain, birin e Imranit dhe vëllanë e tij (alejhima selam) Zoti i Lartësuar ka përmendur histori shumë të gjatë. Në shumë pjesë të librit fisnik, ndodhia e Musait është trajtuar me stile (letrare) të ndryshme, disa herë në formë të shkurtuar, e herë të tjera me histori […]

Allahu e ruajti të dërguarin e Tij, në moshën e rinisë, nga ndytësitë e injorancës

Nëntema e tretë: Allahu i Madhëruar e ruajti të dërguarin e Tij në rini, prej ndytësisë së injorancës. Rasti i çarjes së kraharorit konsiderohet pastrim për të dërguarin tone (alejhi selam) nga hisja e shejtanit dhe për këtë arsye i dërguari i Allahut (alejhi selam) edhe gjatë rinisë së tij nuk është përzier me pisllëkun […]

Udhëtimi drejt vendeve të Shamit dhe takimi me murgun Behijra

Nëntema e dytë: I dërguari ynë, udhëton drejt vendeve të Shamit në mision tregtie. Ebu Musa el Eshari thotë: Ebu Talibi u nis për në Sham dhe me vete kishte profetin dhe disa persona prej parisë Kurejshite. Kur mbërritën tek murgu Behijra ata u ndalën bashkë me karvanin e tyre. Aty u doli para murgu, […]

Disa veçori të Shamit “Xhamia e begatë e Aksasë”

Disa veçori të Shamit.   Veçoria e katërt: Xhamia e begatë e Aksasë. Në Sham bie xhamia e begatë e Aksasëose ndrysheBejtul-Makdis. Ajo gjendet në Palestinë në qytetin e vjetër “Ilija” ose ndryshe “El-Kuds”siç i thonë myslimanët ose ndryshe “Jerusalem” siç njihet nga bota e krishterë.   Emrat e xhamisë së Aksasë dhe kuptimet e […]

Islami në Indi Pjesa e tretë -Kolonizimi i Indisë-

Ardhja në pushtet e myslimanëve mongolë në Indi dhe lulëzimi islam i saj ishte pas rënies së shtetit islam në Andaluzi dhe formimit të Spanjës dhe të Portugalisë. Është pak e çuditshme të përmendet Spanja dhe Portugalia kur flitet për Indinë sepse India është shumë larg tyre mirëpo realisht historia e Indisë dhe e vendeve […]