lutja

A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?

Allahu i Madhëruar ka thënë: “Thuaj: A janë të barabartë ata që dinë me ata që nuk dinë?” | Surja Zumer: 9 | Gjithashtu ka thënë: “Allahu i lartëson ata që besojnë dhe ata të cilëve u është dhënë dija në grada të larta.” | Surja El-Muxhadeleh: 11 | Gjithashtu ka thënë: “… dhe thuaj: […]