Author: Udha e Besimtarëve

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës Në një kohë të tillë shpresohet falja dhe mëshira, supozohet mirësia dhe prej Atij që zotëron çdo gjë, kërkohet siguria! Nëse shqisave të shikimit do tu zbuloheshin perdet, do ta shihnin mëshirën duke zbritur në këto momente si të ishte shi i rrëmbyer. Në tubime […]

Shkaku më i madh i përqëndrimit në fe!

Shkaku më i madh i përqëndrimit në fe! Dëshiroj tju pyes, cilat janë shkaqet e përqëndrimit në fe në kohën e sprovave, dyshimeve dhe epsheve? Si mund ta ruajë njeriu veten dhe fenë e tij? Shkaqet e përqëndrimit në fe janë të shumta, por më e rëndësishmja e tyre në mënyrë absolute – që e […]

Tiparet e njerëzve të fituar (Predikime dhe Përkujtime)

Tiparet e njerëzve të fituar Ku janë kërkuesit e margaritarëve? Ku janë gjurmuesit e sendeve  të çmuara? Janë ata të cilët Allahu i lavdëroi në ajetet e Kuranit, pikërisht në fillimin e sures El Muminun[1] dhe në fund të sures El Furkan.[2] Pasha Allahun këto janë tiparet e atyre që fituan kënaqësinë, që në xhenetet […]

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër Besimtari i vërtetë, kur hedh shikimin tek bukuritë e kësaj bote dhe në momentin kur ajo e fton me hijeshinë e saj mahnitëse, ai i përgjigjet duke i thënë: Largohu prej meje, ti moj që shumë shpejt do të shuhesh! Ti shërben vetëm për të më kujtuar […]

Shkaqet fetare të bereqetit (shtimit të të mirave dhe vazhdimësisë së tyre)

Shkaqet fetare të bereqetit (shtimit të të mirave dhe vazhdimësisë së tyre) 1) Thënia “Bismilah” (në veçanti) dhe përmendja e Allahut (me lutje) kur hyn në shtëpi. Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:” Kur dikush nga ju hyn në shtëpinë e tij dhe e përmend Allahun gjatë hyrjes dhe para ushqimit, atëherë shejtani largohet […]

Porosi të bukura profetike

Porosi profetike Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e fundit, Muhamedin alejhis-selam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë atë që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Fundit! Porosia e parë Sufjan bin Abdullah eth-Thekafij radijAllahu anhu e kërkoi […]

Mirësitë e Zotit kërkojnë falenderim (Përkujtime dhe Predikime)

Tubimi i parë Mirësitë e Zotit kërkojnë falenderim Falenderimi i takon Allahut që na i lehtësoi mirësitë e Tij aq sa të meritojë falenderimet e të gjithë atyre që falenderojnë, ndërkohë që një pikë nga deti i mirësisë së Tij ka përfshirë mbarë botët. Zemrat ngazëllehen prej dhuratave më të thjeshta, ndërsa mendja mbetet e […]

Nga fjalët më të bukura të Aliut (Zoti qoftë i kënaqur prej tij)

Nga fjalet me te bukura te Aliut radijallahu anhu: 1)Ndershmeria eshte stolia e mendjes se shendoshe 2)Nese dikujt i persoset logjika, i pakesohen fjalet 3)Vlera e cdo njeriu eshte te veproje ne ate qe di te beje me mire 4)Habitem se si dikush mund t`i humbase shpresat per sa kohe qe me vete ka istigfarin(kerkimin […]