Botime

Njihe Zotin Tënd

SHKARKO librin pdf per celular apo kompiuter.Kliko ne linkun. BROSHURA-NJIHE-ZOTIN-TEND

Dyert e mirësisë (2)

E pesta: Ndërtimi i një xhamie.   Xhamitë janë vendet më të dashura tek Allahu, ashtu siç na ka treguar për këtë i Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!), i cili thotë: “Vendet më të dashura tek Allahu janë xhamitë.”[1] Nëse ndërtohet një xhami e në të falet namazi, lexohet Kur’ani, përmendet emri i […]

Ky është Profeti, alejhis selam, shembulli ynë

“Ju e keni shembullin më të lartë në të Dërguarin e Allahut.” Ahzab, 31 Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka qenë njeriu më i drejtë. Ai falte shumë. Fliste sinqerisht dhe vetëm të drejtën. Këtë e kanë vërtetuar edhe armiqtë e tij. Herakliu e pyeti Ebu Sufjanin: “A e akuzoni atë se ka qenë gënjeshtar […]

Njohje e shkurtër me disa cilësi të hauarixhëve

Shkëputur nga broshura me titull: “El Mesailul Muntekah min sifatil hauarixhil gulat.” (Çështje të zgjedhura prej cilësive të kryengritësve ekstremistë) E ka lexuar këtë broshurë shejhu el Al-lameh: Salih el Feuzan dhe Muhammed el Humejis. Përkufizimi i havarixhëve: ‘Khauarixh’ është shumësi i fjalës ‘kharixhij’ (i dalë) që do të thotë: “Ai i cili ka hequr […]