• Ti je thjesht njeri!

  • Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 22

  • E mos vdisni ndryshe veçse duke qenë muslimanë

  • Më përmblidh të gjithë dijen!

Mirësevini në shekullin XXI

Mirësevini në shekullin XXI: -Aty ku harami është falas dhe hallalli është shumë i shtrenjtë. -Aty ku pica arrin më shpejt se ambulanca dhe policia. -Aty ku humbja e telefonit është më e dhimbshme sesa humbja e dinjitetit. -Aty ku rrobat përcaktojnë vlerën e një personi. -Aty ku më shumë vlerësohet pamja se shpirti. -Aty […]

Më ka mësuar Muhamedi …. (1)

Më ka mësuar i dashuri im (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem): -T’i dua të varfërit dhe të jem pranë tyre, ngase bamirësia ndaj tyre e zbut zemrën. -Të shoh tek ai që është më poshtë se unë në çeshtjet e dynjasë dhe jo tek ai që është më lart, ngase kështu do i njoh më mirë […]

Dijet e ndryshme dhe vlera e tyre

Këtë javë që kaloi ka nisur mësimi në shkollat fillore dhe të mesme. Lusim Allahun t’a bëjë këtë vit shkollor të begatë për të gjithë nxënësit muslimanë, për vëllezërit tanë dhe për të gjithë fëmijët tanë. Rëndësia e arsimit në jetën e njeriut është e njohur për secilin prej nesh, dhe secili duhet të kujdeset […]

Histori e mrekullueshme pendimi – Pjesa e parë

Të nderuar vëllezër! Kur Allahu i Madhëruar flet për shokët e Profetit – sal lall llahu alejhi ue sel lem – thotë: “Pati disa burra prej besimtarëve që ishin të sinqertë në besën që i’a dhanë Allahut. Disa prej tyre e mbajtën fjalën e tyre (e çuan në vend premtimin, duruan në vështirësi dhe ranë […]

Cilat janë gratë më të mira?

Cilat janë gratë më të mira? Trasmeton Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të) se Profetin ﷺ e pyetën: “Cilat janë gratë më të mira e më të begata për burrin e tyre? Ai ﷺ tha: Ato të cilat e kënaqin burrin kur i shikon (për shkak të pastërtisë dhe zbukurimit të tyre përpara […]

Luftëtarët e betejës së Bedrit

LUFTËTARËT E BETEJËS SË BEDRIT “Allahu ka hedhur vështrimin e Tij mbi luftëtarët e Bedrit dhe ka thënë: Bëni ç‘të doni, sepse ju kam falur!” Profeti (alejhi selam). Në vitin 480 para erës sonë treqind luftëtarë nga mbretëria e Spartës së Greqisë thyen një ushtri gjigande që përbëhej prej pesëdhjetë mijë luftëtarësh Persë, të cilët […]

Urdhëri për të adhuruar Allahun

Gjëja e parë që i mësohet muslimanit është arsyeja e ekzistencës së tij në këtë botë, arsyeja pse Allahu e ka krijuar. Cilindo nga ne po t’a pyes dikush se pse na ka krijuar Allahu, e di përgjigjen: Allahu na ka krijuar për t’a adhuruar Atë dhe për të mos adhuruar askënd tjetër përveç Tij, […]

Shpjegimi i Librit të Teuhidit – 21

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله -وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله-، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في […]