• Mënyrat e faljes së namazit të teravisë

  • Adhurimi në muajin e Ramazanit!

  • Cili është gjykimi për urimin e ardhjes së muajit të Ramazanit?

  • Cili është gjykimi për ilaçet që përmbajnë përqindje alkooli?

A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzetë ditë?”

Pyetje: A është i saktë hadithi: “Kush fal namazin me xhemat dyzet ditë pa i ikur tekbiri fillestar, Allahu i shkruan atij dy distancime; nga hipokrizia dhe nga zjarri?” Përgjigje: Po, hadithin e kanë konsideruar të mirë një grup dijetarësh, prej tyre shejhu ynë Albani (Allahu e mëshiroftë). Ky hadith ka ardhur në Sunenin e […]

Përkujdesja hyjnore për të që kur ishte foshnje, dhe gratë që e ushqyen me gji.

Buhariu dhe Muslimi transmetojnë se Umu Habibe bint Ebi Sufjani (radijAllahu anha) i është drejtuar Profetit (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) duke i thënë: “O i Dërguar i Allahut, martohu me motrën time të bijën e Ebu Sufjanit. Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) i ka thënë: Ti do që unë të martohem me të?! Ajo i […]

Allahu i Madhëruar është Ai që çel çdo mirësi!

Allahu i Madhëruar është Ai që çel çdo mirësi dhe në dorën e Tij është suksesi!   Padyshim që Allahu i Madhëruar është El Fetahu – Ai që çel çdo mirësi, dhe vetëm prej Tij buron mirësia dhe suksesi. El Fetahu – Ai që çel çdo mirësi, është një prej emrave të bukur të Allahut […]

A ka në Islam diçka që njihet si “sunet i mirë”?

Pyetja e tretë: A ka në Islam diçka që njihet si “sunet i mirë”? Përgjigjja: Po, në Islam ka sunet (traditë me vepër) të mirë dhe ajo është ringjallja e një suneti të harruar, ose veprimi i një vepre që ka bazë në Islam, siç e ka përshkruar i Dërguari i Allahut (alejhi selam): »من سن في الإسلام سنة […]

A e pranon feja atë që njihet si “bidat i mirë”?

Pyetja e dytë: A e pranon feja atë që njihet si “bidat i mirë”? Përgjigjja: Jo, në fenë Islame nuk ka diçka që njihet si bidat i mirë pasi nuk ka hapësirë për plotësim, duke u bazuar në fjalën e Allahut që thotë: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ […]

Ç’kuptojmë me bidat (risi) në fe?

Pyetja e parë: Ç’kuptojmë me bidat (risi) në fe? Përgjigjja: Bidati (sajesa) në fe është të shtuarit e diçkaje, e cila nuk është prej saj apo të hequrit e diçkaje që i përket asaj. Duke refuzuar risitë që idhujtarët kishin bërë në emër të Allahut, Allahu i Lartësuar thotë: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ […]

Cilat janë kriteret e një vepre që ajo të pranohet tek Allahu?

Pyetja e katërt: Cilat janë kriteret e një vepre që ajo të pranohet tek Allahu? Përgjigja: Kriteret bazë që një vepër të jetë e pranuar tek Allahu janë tre: Besimi, sinqeriteti dhe ndjekja e Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem). Besimi në Allahun Një dhe të Vetëm ose veçimi i Allahut në adhurim duke i besuar […]

Kur do të ngrihen muslimanët?

  Pyetja e pestë: Kur do të ngrihen muslimanët? Përgjigjja: Muslimanët do të ngrihen vetëm kur t’i kthehen leximit, kuptimit dhe zbatimit të Librit të Zotit të tyre të cilin ua ka zbritur t’a zbatojnë në dritën e sunetit të Profetit të tyre (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!). Kur të angazhohen në […]