• Bereqeti i leximit të Kuranit.

  • A jam gati ta takoj Zotin tim?!

  • Mëngjesi i Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem (3)

  • Edukata dhe rëndësia e saj.

“Historia e Profetit Muhamed siç është përcjellë në transmetimet e sakta”

KJO NGJARJE… Flet për historinë e një fëmije të pastër si bora…i cili lindi jetim dhe kjo ndjenjë vetmie e shoqëroi atë dhe fëmijërinë e tij nëpër rrugicat e Mekës dhe rrugët e saj. E bëri të shijonte idhtësinë, duke e pikëlluar në familjen dhe të dashurit e tij. Muhamedi (alejhi selam) rritej dhe bashkë […]

Ky eshte Profeti yne alejhis-selam

Cfare ndjeu Muadh bin Xhebeli radijAllahu anhu kur i Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha atij “O Muadh, pasha Allahun une te dua ty!”? Cfare ndjeu Abdullah bin Abasi radijAllahu anhuma kur i Derguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem e shtrengoi rreth vetes dhe tha: “O Allah! Mesoja Librin (Kuranin)!”? Cfare […]

Luteni Allahun tju ruajë dhe shpëtojë nga të këqijat

Abdullah bin Mesud radijallahu anhu ka thënë: “Nëse ndonjëri prej jush i qaset një mëkati, mos e ndihmoni shejtanin ndaj tij duke i thënë: O Allah bëja kështu dhe bëja ashtu por luteni Allahun ta ruajë dhe shpëtojë nga të këqijat, sepse ne, shokët e Muhamedit, nuk i thonim asgjë askujt derisa të vdiste,nëse i […]

Allahu i lartësuar i drejtohet Profetit alejhis saletu ues selam:

Allahu i lartësuar i drejtohet Profetit alejhis saletu ues selam: “94. Vazhdo zbatoje dhe thirr ne ate per te cilen je urdheruar dhe as mos e kthe koken nga idhujtaret (mos u frikeso prej tyre). 95. Ne të mjaftojme ty kunder sharjeve e talljeve te tyre (ne te mbrojme dhe marrim hak ndaj tyre) 96. […]

Tefsiri i ajetit: “Le të zgjasë një litar në qiell”

I Lartësuari ka thënë: “Kush mendonte se Allahu nuk do ta ndihmonte atë (Muhamedin) në këtë jetë dhe në tjetrën atëherë le të zgjasë një litar në qiell, pastaj le ta presë dhe të shikojë, a ia largoi mllefin ky kurth i tij” (Haxhxh: 15) Komentimi më i bukur prej atyre që kanë folur rreth […]

Mërzia dhe pikëllimi, një nga armët e djallit!

Mërzia dhe pikëllimi, një nga armët e djallit! Ibnul Kajjimi rahimehullah ka thënë: Mërzia e dobëson zemrën, e lëkund vendosmërinë dhe e dëmton vullnetin.Nuk ka gjë më të dashur për shejtanin se sa mërzia e robit. Në një pasazh tjetër Ibnul Kajjimi ka thënë: Mërzia në Kuran është përmendur në kontekst negativ, duke na tërhequr […]

Vdekja e dijetareve

Allahu i Madhëruar thotë: “A nuk e shohin ata se Ne po ua zvogëlojmë tokën nga skajet e saj?” Rrad: 41 Ibën Abasi në lidhje me këtë ajet thotë: “Është për qëllim largimi i dijetarëve, fukahave dhe njerëzve më të mirë që jetojnë mbi tokë.” Tefsiri i Taberiut I Dërguari i Allahut alejhis-selam ka njoftuar […]

FJALA E SINQERITETIT DHE PËRMBUSHJA E DOMETHËNIES SË SAJ

PJESË NGA LIBRI ‘’FJALA E SINQERITETIT DHE PËRMBUSHJA E DOMETHËNIES SË SAJ’’   Fjala ‘’i adhuruar’’ është përdorur edhe për epshin që ndiqet nga njeriu. Allahu i Madhëruar ka thënë: ‘’A e ke parë atë, i cili e bëri epshin e tij të adhuruar të tijin’’ (El Xhathijeh; 23) Ka thënë Katadeja(1): ‘’Ai është ai […]