• Llojet e adhurimeve që kryhen në Qabe.

  • Dikush bën mëkate dhe thotë: “Besimi është në zemër”!

  • Shenjtërimi i Qabes dhe i gjithë Mekës

  • Si duhet të sillesh gjatë vështirësive

Përgjigjet e dhëna nga besimtari në varr janë rezultat i udhëzimit të Allahut

Përgjigjet e dhëna nga besimtari në varr janë rezultat i udhëzimit të Allahut. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Kur besimtari vendoset në varrin e tij i vjen një engjëll dhe e pyet: Çfarë ke adhuruar? Nëse Allahu e udhëzon ai thotë: “Unë e adhuroja Allahun”. Ai pyetet: Çfarë ke thënë […]

Si ta forcoj besimin në Allahun?

Si ta forcoj besimin në Allahun? Falënderimi i takon Allahut! Këtu do të përmendim dy këshilla nga dijetarët e mëdhenj, duke përmbledhur edhe atë që kërkoni përmes pyetjes tuaj: 1 – Lexojeni sa më shumë Kuranin, dëgjojeni recitimin e tij dhe meditoni në kuptimet e ajeteve që lexoni dhe dëgjoni sa më shumë që të […]

Frikësojuni Zotit tuaj

Allahu i Lartësuar thotë: “O njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj, i Cili u krijoi prej një njeriu ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra. Dhe frikësojuni Allahut me emrin e të Cilit kërkoni të drejtat e ndërsjellta dhe ruani lidhjet farefisnore. Vërtet, Allahu është përherë Mbikqyrës […]

Adeti i mbulimit të auretit sipas librit të Allahut

Adeti i mbulimit të auretit sipas librit të Allahut! Allahu i Madhëruar në Kuran në suren El-Araf, thotë: يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ “O bijtë e Ademit! Ne ju zbritëm veshje të cilat ju mbulojnë vendet tuaja të turpshme dhe që […]

Prej fjalëve më të bukura që janë thënë

Prej fjalëve më të bukura që janë thënë: (-) Babai kujdeset për dhjetë fëmijë, por dhjetë fëmijët nuk janë në gjendje të kujdesen për të. (-) Buka është babai dhe uji është nëna. (-) Një fëmijë i lindur pa baba është gjysmë jetim, një fëmijë pa nënë është një jetim i plotë. (-) Gjithçka mund […]

Histori e bukur dhe mbreslënëse e hyrjes në Islam të Selman Farisiut (Persianit)

Historia se si Selman el-Farisi (Allahu qoftë i kënaqur me të) hyri në Islam! Selmani ishte zjarrputist (Zoroastrian), pastaj u bë i krishterë dhe në fund u bë musliman. Kjo ndodhi pasi ai kishte takuar një numër murgjish të krishterë, i fundit prej të cilëve ishte njeri i drejtë dhe kishte njohuri për Profetin e […]

Nuk i lejohet muslimanit t’i mbajë mëri vëllait të tij

“Ai që është zënë me vëllanë e tij dhe i mban mëri për gjëra të dynjasë” (sh.p. ky është ai që nuk ia fal Allahu gjynahet në natën e mesit të Shabanit, muajit në të cilin gjendemi, bashkë me idhujtarin. Kjo sipas dijetarëve që e kanë saktësuar këtë hadith, e në mesin e tyre edhe […]

A është vendosja e veroreve shirk në besim?

A është vendosja e veroreve shirk në besim? Shirk në besim do të thotë ortakëri në besim dhe vendosja e veroreve është e tillë (ortakëri në besim), sepse njerëzit mendojnë se ato gjëra sjellin mbarësi dhe largojnë të keqen. Këto veprime janë të ndaluara në Islam, sepse besimi Islam është i ndërtuar mbi bazën e […]