• Mënyrat e faljes së namazit të teravisë

  • Adhurimi në muajin e Ramazanit!

  • Cili është gjykimi për urimin e ardhjes së muajit të Ramazanit?

  • Cili është gjykimi për ilaçet që përmbajnë përqindje alkooli?

MJEKIMI NUK BIE NDESH ME KADERIN

MJEKIMI NUK BIE NDESH ME KADERIN Ibën Kajimi (Allahu e pastë mëshiruar!) ka thënë: ‘’Në hadithet e sakta përcillet urdhëri për marrjen e mjekimit, dhe se një gjë e tillë nuk bie ndesh me mbështetjen që duhet të ketë besimtari tek Allahu. Njësoj si plotësimi i nevojës së urisë dhe etjes që nuk bien ndesh […]

GJYKIMI FETAR MBI MJEKIMIN DHE LLOJET E TIJ

GJYKIMI FETAR MBI MJEKIMIN DHE LLOJET E TIJ ME EMRIN E ALLAHUT TË GJITHËMËSHIRSHMIT MËSHIRËPLOTIT! Legjislacioni islam ka në thelbin e tij marrjen në konsideratë të domosdoshmërive dhe nevojave të njerëzve, si dhe mirëqenien e përgjithshme të shëndetit fizik dhe mendor të tyre. Ai është i ndërtuar mbi kritere dhe standarte të cilat peshojnë dëmet […]

A u mbytën të gjitha gjallesat që jetonin në tokë kur Allahu solli përmbytjen e madhe?

Pyetje: A u mbytën të gjitha gjallesat që jetonin në tokë – përveç atyre që qenë me Nuhun në anije – kur Allahu solli përmbytjen e madhe? A mund të konsiderohet kushdo që është në tokë si pasardhës i atyre që ishin në anije (me Nuhun)? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Teksti i qartë i […]

A është e domosdoshme për një musliman që jeton në një vend jomusliman, të respektojë ligjet e atij vendi?

Pyetje: A është e domosdoshme për një msliman që jeton në një vend jomusliman, të respektojë ligjet e atij vendi? Siç është respektimi i rregullave të trafikut, mosha e përcaktuar që lejon ngarjen e makinës etj, apo është e ndaluar? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut. Në lidhje me ligjet e vendosura në vendet jomuslimane, kemi […]

A përmenden dinozaurët në Islam? A është vërtetuar ekzistenca e tyre në hadithe të sakta?

Pyetje: Ne jetojmë në perëndim dhe kemi disa miq jomuslimanë që diskutojnë me ne rreth Islamit. Ata janë shumë të interesuar në shkencë dhe në teoritë rreth universit dhe kanë një pyetje: A  përmenden dinozaurët në Islam? A është e vërtetuar ekzistenca e tyre në hadithe të sakta? Si mund t’u përgjigjemi atyre? Përgjigje: Falënderimi […]

A mund të shkëputem nga namazi me xhemat nëse fëmija im fillon të qajë?

A mund të shkëputem nga namazi me xhemat nëse fëmija im fillon të qajë? Falënderimi i takon Allahut. Së pari: Dijetarët janë pajtuar për faktin se ndërprerja e qëllimshme e një namazi të detyrueshëm (farz) pasi që ka filluar pa patur ndonjë justifikim, është haram. Arsyetimet legjitime që e bëjnë të lejueshme ndërprejen e namazit […]

El-Akide Et-Tahauije – Mësimi i dhjetë: Kërkimi i suksesit prej Allahut të Madhëruar. Pjesa e pestë

Mësimi i dhjetë: Kërkimi i suksesit prej Allahut të Madhëruar. – Pjesa e pestë –   Autori Ebu Xhafer Et-Tahauij -Allahu e mëshiroftë- pasi thekson se do të flasë për njësimin e Allahut apo Teuhidin, dhe pasi deklaron kapjen fort pas tij, thotë: [dhe suksesin e Allahut duke shpresuar]. Autori vjen me këtë shprehje për […]

Pse u duhet njerëzve feja? A nuk mjafton të kemi ligje që rregullojnë jetën e njerëzve?

Pyetje: Pse u duhet njerëzve feja? A nuk mjafton të kemi ligje (të caktuara nga njeriu) që rregullojnë jetën e njerëzve? Përgjigje: Falënderimi i takon Allahut! Nevoja e njeriut për fe është më e madhe se nevoja e tij për diçka tjetër në jetë, sepse njeriu duhet të dijë atë që pëlqen Allahu dhe ato […]