• Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Dytë)

  • Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Parë)

  • Ora e përgjigjes së duasë (lutjes) ditën e xhuma

  • Përse Allahu i Lartësuar e krahasoi dynjanë me ujin? Do të mahnitesh nga ky shembëllim.

Dispozita të ndryshme për vendet ku prek qeni me jargët e tij!

LIBRI BULUGUL MERAM DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10-Transmetohet nga Ebu Hurejreh (Allahu qoftë I kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë me dhè’’. […]

Muaji Sheval, mirësi dhe rregulla.

Muaji Sheval, mirësi dhe rregulla. Muaji i dhjetë hënor i cili vjen pas muajit të Ramazanit, apo ndryshe hëna e dhjetë sepse çdo hënë me ciklin e saj mbushje-zbrazje përbën një muaj prej muajve hënorë, është muaji Sheval. Sheval në gjuhen arabe dmth: ngritje apo largim dhe mendohet se është quajtur me këtë emër për […]

Dhikri i gjumit dhe zgjimit prej tij

Dhikri i gjumit dhe zgjimit prej tij Transmeothet nga Hudhejfe bin El-Jeman radijAllahu anhu se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kur futej në shtratin e tij thoshte: “Bismike emuut ue ahja – Me emrin Tënd (o Allahu) vdes dhe ngjallem”. Dhe kur ngrihej (zgjohej) nga gjumi thoshte: “El-hamdulilahil ledhi ahjana ba’de ma ematena […]

Kulmi i begatisë së Ramazanit gjendet në dhjetë netët e fundit

Kulmi i begatisë së Ramazanit gjendet në dhjetë netët e fundit të tij, kjo sepse midis atyre netëve gjendet Nata e Kadrit, e cila është e dalluar për shumë veçori, ndër të cilat përmendim: 1- Zbritja e Kuranit në këtë natë. Argument për këtë, është fjala e Allahut të Madhëruar: “Ne e kemi zbritur atë […]

Si fitohet begatia ne muajin e Ramazanit?

Si fitohet begatia e Ramazanit? Ez-Zuhriu, dijetari i madh në kohën e tabi’inëve, thoshte: “Ramazani është i karakterizuar nga leximi i Kuranit dhe bamirësia”. Këto dy vepra kanë qenë praktikë e pandashme e Profetit, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, në Ramazan. Ibën Abasi thoshte: “I Dërguari i Allahut, paqja dhe lavdërimet e […]

Rregullat e agjërimit.

Rregullat e agjërimit. 1- Nuk hahet, nuk pihet dhe nuk kryhen marrëdhënie seksuale nga agimi deri në perëndim të diellit. Allahu i Madhëruar thotë: “Hani dhe pini derisa të dallohet në horizont filli i bardhë (i agimit) nga filli i zi (terri i natës), pastaj plotësojeni agjërimin deri sa të hyjë nata”. (Kuran, El Bekarah […]

Rregullat e agjërimit.

Rregullat e agjërimit. 3- Të hash syfyr. Profeti, paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të, ka thënë: “Syfyri është ushqim i begatë, prandaj mos e lini atë, edhe sikur me një gllënjkë ujë, se Allahu i bekon ata që hanë syfyr ndërsa engjëjt luten për ta.” (Transmeton Ahmedi, dhe e ka saktësuar Albani). Gjithashtu, […]

Çfarë vepra e prishin agjërimin ?

Çfarë e prish agjërimin ? • Ngrënia dhe pirja me vetëdije. • Përdorimi i ilaçeve apo injeksioneve ushqyese. •Pirja e duhanit • Përtypja e çamçakëzit. • Transfuzioni i gjakut dhe dializa. • Marrëdhëniet intime bashkëshortore në harkun kohor nga agimi deri në perëndimin e diellit. •Vjellja e ushqimit në mënyrë të vullnetshme (me dashje). •Shfaqja […]