• Shejtani i mallkuar

  • Kush tregon kujdes ndaj namazit, ai e ka ruajtur fenë e tij

  • La ilahe il-lAllah dhe El-hamdulilah

  • Shenja e katërt e afrimit të orës së fundit të dynjasë.

Vdekja e profetit Muhamed -alejhi selam-

Dr. Abdullah Nabolli Shenja e tretë e afrimit të orës së fundit të dynjasë. Vdekja e profetit Muhamed -alejhi selam-. Thamë më lart se dërgimi i profetit të fundit, Muhamedit -alejhi selam- është shenjë e afrimit të orës së fundit të dynjasë,  atëherë edhe largimi i tij nga kjo botë është akoma më tepër shenjë […]

Pendimi i Ka`b ibn Malik

Pendimi i Ka`b ibn Malik Ky tregim gjendet në Sahihun e imam Buhariut. Abdullah ibn Ka`b tregon se ka dëgjuar Ka`b ibn Malik i cili po tregonte rastin kur ai mungoi nga lufta e tebukut duke thënë: Unë nuk kam munguar në asnjë nga ekspeditat luftarake që ka marrë pjesë i dërguari i Allahut (sala […]

Shenja e dytë e afrimit të orës së fundit të dynjasë

Shenja e dytë Çarja e hënës në kohën e profetit Muhamed -alejhi selam-.   Allahu i madhëruar në Kuran thotë: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ “U afrua ora e fundit dhe u ça hëna * Ata kur shohin ndonjë mrekulli, thonë: magji e vazhdueshme”[1]. Imam Ibn Raxhebi -Allahu […]

Shenja e parë e afrimit të orës së fundit të dynjasë.

Shenja e parë Dërgimi i profetit të fundit Muhamedit -alejhi selam-.   Allahu i madhëruar ka caktuar në caktimin e Tij të hershëm, se në këtë botë njerëzore do të dërgojë profetë për ti orientuar dhe udhëhequr njerëzit në rrugën e drejtë, siç edhe ka caktuar se bota e tyre një ditë do të marrë […]

Sahabët janë siguri për këtë umet

Sahabët janë siguri për këtë umet Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!) Prej pozitës së lartë të tyre, o ju vëllezër, është se ata u ngritën në pozitën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, pozitë madhështore. I dashuri ynë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka qenë siguri për umetin e tij gjatë jetës […]

Një ditë feste në javë për përkujtimin e Allahut

Një festë javore të ligjësuar nga Allahu i madhëruar për përkujtimin e Tij, e gjejmë herët në mesin e besimtarëve. Gjurmët e para të këtij zakoni i hasim te hebrenjtë, për të cilët Allahu i madhëruar thotë: ْ “Në të vërtetë, e shtuna u caktua (për përkujtimin e Allahut) për ata që patën kundërshti në […]

Krenaria gjendet në praktikimin e Islamit

Krenaria gjendet në praktikimin e Islamit Prijësi i besimtarëve Umer bin el-Hatabi radijAllahu anhu[1] ka thënë: “Ne jemi një popull që Allahu na krenoi me Islam. Prandaj, nëse e kërkojmë krenarinë diku tjetër (e jo me Islam), Allahu ka për të na poshtëruar.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Islami është feja e pranuar tek Allahu. […]