• “Shkaku i perpilimit te ketij libri”

  • Realiteti ynë

  • Dy mësime të mëdha nga historia e Dhul Karnejnit.

  • Shfrytëzo rastet që të vijnë!

Ora e përgjigjes së duasë (lutjes) ditën e xhuma

Pas mbarimit të namazit të xhumasë nuk mbetet gjë tjetër prej angazhimeve të saj, veçse shfrytëzimi i orës së pranimit të duasë në këtë ditë -siç ka ardhur në hadithet e sakta-, prej tyre: Ebu Hurejra -radiallahu anhu- tregon se ka dëgjuar profetin -alejhi selam- duke thënë: “Në ditën e xhuma ka një orë, gjatë […]

Mosrespektimi i ditës së festës dhe pasojat e tij

Mosrespektimi i ditës së festës dhe pasojat e tij Allahu i madhëruar në Kuran thotë: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ “Po. Kush i madhëron shenjat e Allahut (d.m.th: shenjat dalluese të fesë së Tij), ajo është prej devotshmërisë së zemrave”[1]. Në lidhje me fjalën [shenjat e Allahut] Imam Kurtubiu -Allahu e […]

Përse Allahu i Lartësuar e krahasoi dynjanë me ujin? Do të mahnitesh nga ky shembëllim.

Përse Allahu i Lartësuar e krahasoi dynjanë me ujin? Do të mahnitesh nga ky shembëllim. “Dhe sillu atyre shembullin e jetës së kësaj bote, ajo është si një ujë që e zbritëm nga qielli, pastaj prej tij u përzien bimët e tokës, pastaj u bë i thatë (i shkërmoqur) të cilin e shpërndajnë erërat, dhe […]

Dispozita të ndryshme për vendet ku prek qeni me jargët e tij!

LIBRI BULUGUL MERAM DISPOZITA E ENËS NË TË CILËN LËPIN QENI 10-Transmetohet nga Ebu Hurejreh (Allahu qoftë I kënaqur me të) se Profeti i Zotit (Paqja qoftë mbi të)  ka thënë: ‘’Pastrimi i enës së ndonjërit prej jush kur në të lëpin qeni bëhet duke e larë atë shtatë herë, herën e parë me dhè’’. […]

Muaji Sheval, mirësi dhe rregulla.

Muaji Sheval, mirësi dhe rregulla. Muaji i dhjetë hënor i cili vjen pas muajit të Ramazanit, apo ndryshe hëna e dhjetë sepse çdo hënë me ciklin e saj mbushje-zbrazje përbën një muaj prej muajve hënorë, është muaji Sheval. Sheval në gjuhen arabe dmth: ngritje apo largim dhe mendohet se është quajtur me këtë emër për […]

Dhikri i gjumit dhe zgjimit prej tij

Dhikri i gjumit dhe zgjimit prej tij Transmeothet nga Hudhejfe bin El-Jeman radijAllahu anhu se ka thënë: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kur futej në shtratin e tij thoshte: “Bismike emuut ue ahja – Me emrin Tënd (o Allahu) vdes dhe ngjallem”. Dhe kur ngrihej (zgjohej) nga gjumi thoshte: “El-hamdulilahil ledhi ahjana ba’de ma ematena […]