• Le të bëjmë mirë në këto ditë që na kanë mbetur

  • Ligjërata e fundit

  • Babai i imam Ghazalit

  • Sulejmani dhe milingona

Shkaqet fetare të bereqetit (shtimit të të mirave dhe vazhdimësisë së tyre)

Shkaqet fetare të bereqetit (shtimit të të mirave dhe vazhdimësisë së tyre) 1) Thënia “Bismilah” (në veçanti) dhe përmendja e Allahut (me lutje) kur hyn në shtëpi. Profeti salallahu alejhi ue selem ka thënë:” Kur dikush nga ju hyn në shtëpinë e tij dhe e përmend Allahun gjatë hyrjes dhe para ushqimit, atëherë shejtani largohet […]

Porosi të bukura profetike

Porosi profetike Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e fundit, Muhamedin alejhis-selam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë atë që ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Fundit! Porosia e parë Sufjan bin Abdullah eth-Thekafij radijAllahu anhu e kërkoi […]

Mirësitë e Zotit kërkojnë falenderim (Përkujtime dhe Predikime)

Tubimi i parë Mirësitë e Zotit kërkojnë falenderim Falenderimi i takon Allahut që na i lehtësoi mirësitë e Tij aq sa të meritojë falenderimet e të gjithë atyre që falenderojnë, ndërkohë që një pikë nga deti i mirësisë së Tij ka përfshirë mbarë botët. Zemrat ngazëllehen prej dhuratave më të thjeshta, ndërsa mendja mbetet e […]

Nga fjalët më të bukura të Aliut (Zoti qoftë i kënaqur prej tij)

Nga fjalet me te bukura te Aliut radijallahu anhu: 1)Ndershmeria eshte stolia e mendjes se shendoshe 2)Nese dikujt i persoset logjika, i pakesohen fjalet 3)Vlera e cdo njeriu eshte te veproje ne ate qe di te beje me mire 4)Habitem se si dikush mund t`i humbase shpresat per sa kohe qe me vete ka istigfarin(kerkimin […]

Të mësojmë nga ky gabim.

“E kundërshtoi Ademi Zotin e tij dhe i tejkaloi kufijtë” (Taha: 121) Të mësojmë nga ky gabim. 1. Që aty u shfaq natyra gabimtare njerëzore. Njeriu është gabimtar nga natyra. “Çdo bir i Ademit është shumë-gabues dhe më të mirët e shumë-gabuesve janë ata që pendohen shumë” (Hadith i saktë). 2. Rrezikshmëria e gjynahut. Gjynahet […]

Është penduar, por si tja bëjë me pasuritë që i ka marrë padrejtësisht?

“Një person ua merr pasurinë të tjerëve padrejtësisht dhe i shpenzon në gjëra të ndaluara, pastaj e udhëzon Allahu i Lartësuar dhe pendohet. Dhe nuk i ka mbetur më asgjë nga ajo pasuri haram. Çfarë gjykimi ka për të? Bëhet fjalë për dikë që ishte i humbur – Allahu na ruajtë – dhe e udhëzoi […]

Uji i zemzemit në trajtimin e dijetarëve 

Transmetohet nga Ezrakiu në librin Ahbaru Mekeh 2/45 se Dahaku (tabi`ini), Allahu e mëshiroftë ka thënë: Më është përcjellur se ngopja me ujin e zemzemit të shërben si pastrim nga nifaku dhe të largon dhimbjen e kokës. Transmetohet në Musanefin e Abdurrezakut 5/117 nga Uehb bin Munebih rahimehullah se ai ka thënë:Pasha Atë që ka […]

Selami kur ngrihesh nga mexhlisi për tu larguar

Transmetohet nga Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) se i Dërguari (sal-lAllahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kur dikush nga ju vjen në një mexhlis ( tubim), le t’i përshëndesë të pranishmit me selam e pastaj nëse do le të ulet. Kur të dojë që të largohet, le t’i përshëndesë përsëri (me selam), sepse selami i parë […]