• Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Dytë)

  • Shembuj të bukur në hadithet e sakta Profetike (Hadithi i Parë)

  • Ora e përgjigjes së duasë (lutjes) ditën e xhuma

  • Përse Allahu i Lartësuar e krahasoi dynjanë me ujin? Do të mahnitesh nga ky shembëllim.

Namazi i teravive

1. Namazi i teravive fillon pas namazit të jacisë, ngase është parë Hëna dhe nesër -ditën e xhuma- është dita e parë e Ramazanit. Saktësohet nga Profeti sal-lAllahu alejhi ue sle-lem se ka thënë: “Kush falet në Ramazan (namazin e teravive) me besim dhe duke llogaritur shpërblimin tek Allahu, atij i falen mëkatet e kaluara”. […]

Çfarë nuk e prish agjërimin ?

Çfarë nuk e prish agjërimin ? 1- Ngrënia dhe pirja nga harresa. 2- Përdorimi i misvakut dhe larja e dhëmbëve me furçë. 3- Shpëlarja e gojës dhe e hundës për abdes dhe larja e trupit. 4- Hixhameja (nxjerrja e gjakut me kupa) dhe dhënia e gjakut për analiza. 5- Ejakulimi në gjumë. 6- Agjërimi nuk […]

Cilat janë kategoritë e përjashtuara nga agjërimi i Ramazanit ?

Cilat janë kategoritë e përjashtuara nga agjërimi i Ramazanit ? 1. Të moshuarit, të cilët për shkak të moshës nuk e përballojnë dot agjërimin. 2. Gratë shtatzëna dhe ato që i ushqejnë foshnjet me qumësht gjiri. 3. Të sëmurët (derisa të shërohen) . 4. Udhëtarët (për aq kohë sa janë në udhëtim). Anis Agovi

Muaji i Ramazanit, ftesë për pendim…

Muaji i Ramazanit, ftesë për pendim… O njeri! Çfarë fitove duke qëndruar larg Zotit tënd? Ramazani erdhi, flladi i besimit po fryn dhe mëshira e Allahut është shumë pranë teje, prandaj kthehu tek Allahu! Kthehu me vullnet dhe pendim, sa nuk je kthyer i mbartur mbi supe e i veshur me qefin! Dera e pendimit […]

VLERAT DHE MIRËSITË E MUAJIT TË RAMAZANIT

VLERAT DHE MIRËSITË E MUAJIT TË RAMAZANIT Muaji i Ramazanit ka vlera dhe mirësi të mëdha ndër të cilat janë: 1- Në muajin e Ramazanit është shpallur Kurani Famëlartë. Allahu i Madhëruar në Suren El Bekareh ajeti:185 ‘’Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin u shpall Kur’ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqarues […]

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË SPROVASH DHE FATKEQËSISHË

DHJETË POROSI PËR DURIM NË KOHË FATKEQËSISH  BISMILAHI RRAHMANI RRAHIM  I dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka sjellë një shembull për të ilustruar gjendjen e besimtarit në këtë jetë. Ai ka thënë: Shembulli i besimtarit është si shembulli i një bime të cilën era vazhdimisht e përkul, e kështu besimtarin e godasin fatkeqësitë. […]

Allahu i forcon besimtaret

Allahu i forcon besimtaret “Allahu i bën të qëndrueshëm (forcon) ata që besuan në fjalën e fortë (të mirë) në jetën e kësaj bote edhe në botën tjetër”. Ibrahim 27 -“Allahu i bën të qëndrueshëm (forcon) ata që besuan në fjalën e fortë (të mirë)” fjalen e teuhidit. E ajo eshte fjala la ilahe il-lAllah.⁦ […]

Pergezohu

Pergezohu Pikellimi e dobeson zemren. Nese dobesohet zemrat dobesohet dhe vendosmeria e njeriut. E nese dobesohet vendosmeria e njeriut, ai behet dembel, i plogesht ndaj veprave te mira dhe garimit ne to (berjen e veprave te mira). Prandaj, ji i kenaqur me kadane dhe kaderin e Allahut te Lartmadheruar, mbeshtetu dhe kerko ndihme tek Ai […]