• ‘Pesë lloje njerëzish kurrë mos i shoqëro,!

  • 10 ditet e Dhul-Hixhes janë aq te rëndësishme sa Allahu eshte betuar ne to

  • Keto dite janë 10 ditët më të mëdha

  • Rëndësia e mbajtjes së lidhjeve farefisnore

Sa rekate duhet te fal kur imami harron te fali nje rekat?

Pyetje: Një imam në namazin e ikindisë harroi dhe fali tre rekate dhe pastaj dha selam. Ne i thamë qe ke falur tre rekate dhe të plotësojmë atë me një rekat tjetër dhe pastaj te bëjmë sehvi sexhde. Ai na tha: do ta falim nga e para se është prishur si namaz dhe ka argumente […]

Emërtimi i ditës xhuma dhe zanafilla e saj.

Emërtimi i ditës xhuma dhe zanafilla e saj. Emri [El-Xhumuah] në arabisht, apo [E Xhuma] në shqip, është emër islam, sepse ky emër nuk ka qenë njohur para islamit. Emri i hershëm i xhumasë tek arabët ka qenë [El-Urubeh] siç është edhe emri [E Premte] te shqiptarët. Ensarët (siç quhen banorët myslimanë të Medinës në […]

Xhumaja festa e myslimanëve.

Xhumaja festa e myslimanëve. Ndarja e kohës në javë. Njësia më e vogël kryesore e matjes së kohës është dita. Shtatë të këtilla përbëjnë një javë. Pastaj të tjerat janë përsëritje e tyre ku nëpërmjet këtij cikli formohen muajt dhe vitet. Grupimi i ditëve në javë ka lidhje me një realitet të vjetër historik dhe […]

Ligjërata e fundit

“Në një ditë si kjo në vitin 1421 hixhrij, babai im Muhammed ibn Salih el Uthejmin – Allahu i Lartësuar e mëshiroftë – gjendej i shtrirë në shtrat duke lënguar prej sëmundjes, në dhomën e tij në xhaminë e shenjtë të Mekkes fisnike. Në mëngjesin e asaj dite e kishte kapluar një lodhje e madhe, […]

Babai i imam Ghazalit

Muhammed et Tusij ishte një burrë i varfër por i devotshëm. Ai kishte një dyqan ku tirrte leshin dhe e shiste, dhe hante nga fitimi i duarve të tij. I pëlqente shumë të merrte pjesë në tubimet e dijetarëve prandaj shoqërohej me ta, u shërbente dhe u jepte aq sa kishte mundësi. Kur dëgjonte fjalët […]

Sulejmani dhe milingona

“Derisa kur arritën te lugina e milingonave një milingonë tha: ‘O ju milingona hyni në vendbanimet tuaja që të mos ju thyejë Sulejmani dhe ushtritë e tij pa e ndjerë’” (Neml: 18) Milingona: Ndjeu ardhjen e Sulejmanin dhe ushtrisë së tij (prandaj) Shpejtoi të jepte alarmin (dhe) E tërhoqi vëmendjen e tyre drejt saj me […]

A mjafton drejtimi i Qabes apo duhet gjetur vendndodhja e saj në mënyrë preçize?

“Xhamitë e muslimanëve sot a janë të drejtuara fiks drejt Qabes apo janë në drejtim të saj? E nëse janë fiks në drejtim të Qabes, a është kështu edhe safi apo vetëm një pjesë e tij? Së pari Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – ka thënë: “Çka mes lindjes dhe […]

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës Në një kohë të tillë shpresohet falja dhe mëshira, supozohet mirësia dhe prej Atij që zotëron çdo gjë, kërkohet siguria! Nëse shqisave të shikimit do tu zbuloheshin perdet, do ta shihnin mëshirën duke zbritur në këto momente si të ishte shi i rrëmbyer. Në tubime […]