• Këshilla të vyera dhe porosi të dobishme

  • Rëndësia e çështjeve të vogla të fesë

  • A konsiderohet jobesimtare kjo grua?

  • Zjarri i Xhehenemit

Çdo tesbih është sadaka

Përcjell imam Muslimi nga Ebu Dherri (radijAllahu anhu), e ky nga Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) se ka thënë: “Për çdo nyje që ka secili prej jush në trupin e tij kërkohet të jepet sadaka. Kështu që; çdo tesbih është sadaka, çdo tehmid është sadaka, çdo tehlil është sadaka, çdo tekbir është sadaka, urdhërimi për […]

Kompensimi i ditëve të Ramazanit

Gjykimi ndaj atij që e ka ditur se është obligim për të agjëruar, por i ka vonuar ditët deri në Ramazanin tjetër: 1- Nëse e ka vonuar me shkak të vazhdueshëm ndërmjet dy Ramazaneve, atëherë e agjëron pas Ramazanit të dytë dhe nuk kompeson gjë bashkë me agjērimin. 2- E nëse e ka vonuar kompensimin […]

Veprat që bëjnë dobi pas vdekjes

VEPRAT QË BËJNË DOBI PAS VDEKJES: 1- Lutja (namazi) për të. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Nëse një grup muslimanësh prej njëqind vetash falin namazin mbi një të vdekur për të ndërmjetësuar për të, atëherë ndërmjetësimi i tyre (lutjet për falje dhe mëshirë) do të pranohet.” [1] Gjithashtu, i dërguari […]

Afrimi i Orës së Kiametit

Afrimi i Orës së Kiametit! Falënderimi i takon Allahut! Allahu i Lartësuar thotë: “Po u afrohet njerëzve dita për të dhënë llogari, por ata vazhdojnë të jenë të shkujdesur e të shmangur (nga e vërteta).” El-Enbija: 1. Ibn Kethiri në Tefsirin e tij (3/172) ka thënë: Këtu Allahu po tregon se Kijameti po afrohet dhe […]

Përgjigjet e dhëna nga besimtari në varr janë rezultat i udhëzimit të Allahut

Përgjigjet e dhëna nga besimtari në varr janë rezultat i udhëzimit të Allahut. I dërguari i Allahut (salAllahu alejhi ve sel-lem) ka thënë: “Kur besimtari vendoset në varrin e tij i vjen një engjëll dhe e pyet: Çfarë ke adhuruar? Nëse Allahu e udhëzon ai thotë: “Unë e adhuroja Allahun”. Ai pyetet: Çfarë ke thënë […]

Si ta forcoj besimin në Allahun?

Si ta forcoj besimin në Allahun? Falënderimi i takon Allahut! Këtu do të përmendim dy këshilla nga dijetarët e mëdhenj, duke përmbledhur edhe atë që kërkoni përmes pyetjes tuaj: 1 – Lexojeni sa më shumë Kuranin, dëgjojeni recitimin e tij dhe meditoni në kuptimet e ajeteve që lexoni dhe dëgjoni sa më shumë që të […]

Frikësojuni Zotit tuaj

Allahu i Lartësuar thotë: “O njerëz! Frikësojuni Zotit tuaj, i Cili u krijoi prej një njeriu ndërsa prej atij krijoi bashkëshorten e tij, kurse prej këtyre të dyve krijoi shumë meshkuj e femra. Dhe frikësojuni Allahut me emrin e të Cilit kërkoni të drejtat e ndërsjellta dhe ruani lidhjet farefisnore. Vërtet, Allahu është përherë Mbikqyrës […]

Adeti i mbulimit të auretit sipas librit të Allahut

Adeti i mbulimit të auretit sipas librit të Allahut! Allahu i Madhëruar në Kuran në suren El-Araf, thotë: يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ “O bijtë e Ademit! Ne ju zbritëm veshje të cilat ju mbulojnë vendet tuaja të turpshme dhe që […]