Të Ndryshme

Le të bëjmë mirë në këto ditë që na kanë mbetur

Le të bëjmë mirë në këto ditë që na kanë mbetur që të rregullojmë ato që kanë kaluar. Sepse “Punët llogariten sipas përfundimit” siç ka thënë Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Dhe shpërblimi vjen sipas punëve më të mira që kemi bërë siç thotë Allahu i Lartësuar: “…që t’i shpërblejë […]

Ligjërata e fundit

“Në një ditë si kjo në vitin 1421 hixhrij, babai im Muhammed ibn Salih el Uthejmin – Allahu i Lartësuar e mëshiroftë – gjendej i shtrirë në shtrat duke lënguar prej sëmundjes, në dhomën e tij në xhaminë e shenjtë të Mekkes fisnike. Në mëngjesin e asaj dite e kishte kapluar një lodhje e madhe, […]

Babai i imam Ghazalit

Muhammed et Tusij ishte një burrë i varfër por i devotshëm. Ai kishte një dyqan ku tirrte leshin dhe e shiste, dhe hante nga fitimi i duarve të tij. I pëlqente shumë të merrte pjesë në tubimet e dijetarëve prandaj shoqërohej me ta, u shërbente dhe u jepte aq sa kishte mundësi. Kur dëgjonte fjalët […]

Sulejmani dhe milingona

“Derisa kur arritën te lugina e milingonave një milingonë tha: ‘O ju milingona hyni në vendbanimet tuaja që të mos ju thyejë Sulejmani dhe ushtritë e tij pa e ndjerë’” (Neml: 18) Milingona: Ndjeu ardhjen e Sulejmanin dhe ushtrisë së tij (prandaj) Shpejtoi të jepte alarmin (dhe) E tërhoqi vëmendjen e tyre drejt saj me […]

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës

Tubimet e dhikrit, çastet e afrimit dhe orët e mëshirës Në një kohë të tillë shpresohet falja dhe mëshira, supozohet mirësia dhe prej Atij që zotëron çdo gjë, kërkohet siguria! Nëse shqisave të shikimit do tu zbuloheshin perdet, do ta shihnin mëshirën duke zbritur në këto momente si të ishte shi i rrëmbyer. Në tubime […]

Shkaku më i madh i përqëndrimit në fe!

Shkaku më i madh i përqëndrimit në fe! Dëshiroj tju pyes, cilat janë shkaqet e përqëndrimit në fe në kohën e sprovave, dyshimeve dhe epsheve? Si mund ta ruajë njeriu veten dhe fenë e tij? Shkaqet e përqëndrimit në fe janë të shumta, por më e rëndësishmja e tyre në mënyrë absolute – që e […]

Tiparet e njerëzve të fituar (Predikime dhe Përkujtime)

Tiparet e njerëzve të fituar Ku janë kërkuesit e margaritarëve? Ku janë gjurmuesit e sendeve  të çmuara? Janë ata të cilët Allahu i lavdëroi në ajetet e Kuranit, pikërisht në fillimin e sures El Muminun[1] dhe në fund të sures El Furkan.[2] Pasha Allahun këto janë tiparet e atyre që fituan kënaqësinë, që në xhenetet […]

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër

Indiferenca ndaj dunjasë dhe kërkimi i botës tjetër Besimtari i vërtetë, kur hedh shikimin tek bukuritë e kësaj bote dhe në momentin kur ajo e fton me hijeshinë e saj mahnitëse, ai i përgjigjet duke i thënë: Largohu prej meje, ti moj që shumë shpejt do të shuhesh! Ti shërben vetëm për të më kujtuar […]