Të Ndryshme

‘Pesë lloje njerëzish kurrë mos i shoqëro,!

‘Pesë lloje njerëzish kurrë mos I shoqëro,! Ebu Xha’feri Muhamed ibën Aliu thotë: “Më këshilloi babai im dhe më tha:“Pesë lloje njerëzish kurrë mos I shoqëro, mos fol me ta e mos i shoqëro gjatë udhëtimit. ” Ebu Xhaferi thotë: -I thashë: U bëfsha flijim për ty o babai im, kush janë ata? Më tha: […]

10 ditet e Dhul-Hixhes janë aq te rëndësishme sa Allahu eshte betuar ne to

●Keto dhjete dite te para te Dhul-Hixhes janë aq te rëndësishme sa Allahu eshte betuar ne to duke thene: وَالْفَجْرِ (1) وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) “Pasha Agimin! Pasha dhjete ditët!” Surja Fexhr ajeti i pare dhe i dyte. Ibn Kethiri thote ne tefsirin e tij ne komentimin e këtij ajet: “Dhjete ditët janë dhjete ditët e […]

Keto dite janë 10 ditët më të mëdha

Profeti, paqja dhe lavderimet e Allahut qofshin me te, ka thene: “Nuk ka dite me te medha tek Allahu sesa keto dhjete dite e as dite ne te cilat veprat jane me te dashura tek Allahu sesa keto dite. Prandaj shpeshtojini shume ne keto dite thenien “La ilahe ilAllah”, tekbiret dhe falenderimet ndaj Allahut.” Trasmeton […]

Rëndësia e mbajtjes së lidhjeve farefisnore

Të dashur vëllezër, mbajtja e lidhjeve farefisnore nuk është thjeshtë mirësi, apo vepër e mirë vullnetare. Përkundrazi, mbajtja e lidhjeve është detyrë, obligim, ndërsa prishja e lidhjeve konsiderohet mëkat i madh. Madje prej mëkateve më të mëdha. Disave nga ne nuk i vjen shejtani ti thotë: Tymos në nargilë, kur thuhet filani po pi argilë […]

Dituria lehtëson rrugën për në Xhennet

I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Atij që merr rrugën për të kërkuar dituri Allahu ia lehtëson rrugën për në Xhennet”. E transmeton Muslimi. Shejhu i nderuar Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Ai musliman që e shfleton një libër për të mësuar disa nga çështjet […]

Ai që kujdeset për ty dhe të ruan është Zoti yt

Falenderimet i takojnë vetëm Allahut! Ajo që më së shumti të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë është ndjesia se Allahu është Ai që të ruan ty! Allahu i Lartësuar thotë: “Për çdo njeri ka mbikëqyrës”. Prej gjërave më të bukura që të bën të ndihesh i qetë dhe i sigurtë gjatë jetës […]

Esenca e lumturisë është dashuria ndaj Allahut

Esenca e lumturisë është dashuria ndaj Allahut. Çdo lloj dashurie që shtyhet me dashurinë ndaj Allahut është e destinuar që lumturinë ta flakë tutje asaj zemre. Gjërat që i duam,  kur fillojnë shtyhen me njëra tjetrën në zemrën e robit, pra të duash dunjanë, bukurinë e saj, hijeshinë e saj dhe kur nuk pyet se […]

El Gafleh (Shkujdesja)

El Gafleh (Shkujdesja)   Falënderimet dhe lavdatat i takojnë Allahut! Atë e falënderojmë dhe prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë! I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona! Kë e udhëzon Allahu, s’ka kush e humb dhe kë e lë në humbje, s’ka kush që e udhëzon në udhën e […]