• Kur të lutesh mos u nxito!

  • Shtesa “Kerim” ne dua

  • Tri ajete një mesazh!

  • “Kush vjen te dyert e pushtetarit do të sprovohet”

Gëzohu ditën e Fitër Bajramit!

Gëzohu ditën e Fitër Bajramit! Dita e Fitër Bajramit është ditë gëzimi, në të cilën besimtari i gëzohet mirësive të Allahut, si dhe faktit që e përmbushi me sukses obligimin e agjërimit dhe kryerjen e veprave të mira gjatë muajit të Ramazanit. Allahu i Madhëruar në Kuran thotë: “Plotësojini ditët e agjërimit, e pastaj madhërojeni […]

Kush e ka detyrë ta japë sadakanë e Fitrit?

Kush e ka detyrë ta japë sadakanë e Fitrit? Sadakaja e Fitrit është detyrë për çdo person musliman i cili i ka mundësitë që ta japë këtë sadaka. Kryefamiljari duhet të japë për veten dhe të gjithë anëtarët e familjes. Ibn Omeri -radiallahu anhu- ka thënë: “Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) […]

Jepe sadakanë e Fitrit!

Jepe sadakanë e Fitrit! Në fund të Ramazanit, agjëruesi për ta përmbyllur në mënyrë sa më të përsosur këtë muaj të begatë, obligohet me dhënien e sadakasë së Fitrit; një sasie ushqimore për të varfërit. Ibn Abasi –radiallahu anhuma- thotë: “Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) e ka bërë detyrë për çdo […]

Lamtumirë o mik i shtrenjtë! In sha Allah shihemi sërisht!

Ky është fundi i Ramazanit, fundi i një historie të shkurtër. Për dikë ishte histori suksesi e për dikë një histori monotone me gjëra të përditshme të përsëritura, pa shpirt. Për atë që punoi mirë dhe e adhuroi Allahun, me agjërim e namaz nate, me lexim Kurani e me dua, për atë që e frenoi […]

Përcjellja e Ramazanit

Përcjellja e Ramazanit Ramazani mbyllet me nxjerrjen e sadakasë së Fitrit, e cila është pastrim për agjëruesin dhe ndihmë për të varfrin. Ibn Abasi ka thënë: “Profeti (alejhi selam!) e ka bërë obligim për çdo musliman sadakanë e Fitrit si pastrim për agjëruesin prej punëve të kota dhe fjalëve të ndyra, si dhe ushqim për […]

Kur duhet dhënë sadakaja e Fitrit?

Kur duhet dhënë sadakaja e Fitrit? Koha e dhënies së sadakasë së Fitrit fillon me perëndimin e diellit të ditës së fundit të Ramazanit, e cila është nata e bajramit. Ndërsa caku i mbarimit është koha e namazit të Bajramit. Mirëpo nëse agjëruesi për arsye të ndryshme, e ka të vështirë dhënien e kësaj sadakaje, […]

Disa shenja të natës së Kadrit.

Disa shenja të natës së Kadrit. 1- Ajo është një natë e qetë, jo e nxehtë dhe as e ftohtë. Xhabir bin Abdullahu –radiallahu anhu- tregon se Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) ka thënë: “Ajo është një natë e qetë, e shndritshme, as e nxehtë dhe as e ftohtë”.[1] 2- Në […]

Çfarë duhet të bëjë muslimani për të arritur mirësitë e natës së Kadrit?

Çfarë duhet të bëjë muslimani për të arritur mirësitë e natës së Kadrit? Për të arritur mirësitë dhe begatitë e kësaj nate, muslimani duhet të fokusohet në dy adhurime: Të shtojë namazin e natës. Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) ka thënë: “Kush e përjeton natën e Kadrit me adhurim ndaj Zotit, […]