• Kujdes pas ikindisë!

  • Çfarë i siguron këtij ummeti vazhdimësinë?

  • Çfarë gjykimi ka ushtrimi i arteve marciale?

  • Ti je ndryshimi!

A ngarkohem me mëkat në këtë rast?

Pyetje: Nëse dikush më le një vegël pune për ta shitur dhe më thotë: unë dua për të kaq lekë dhe përmend një shumë të caktuar. Nëse e shes më shtrenjtë, a më lejohet ta marr shtesën? Përgjigje: Përderisa pronari i veglës së punës nuk të ka përmendur apo caktuar ndonjë gjë për hakun tënd […]

Cili është gjykimi i lutjes ndaj të tjerëve përveç Allahut, p.sh.: ndaj njerëzve të mirë?

Cili është gjykimi i lutjes ndaj të tjerëve përveç Allahut, p.sh.: ndaj njerëzve të mirë? T’u lutesh të tjerëve përveç Allahut është shirk që të çon në Zjarr të Xhehenemit. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos lut përveç Allahut të adhuruar tjetër që të mos dënohesh në Zjarr.” Surja Shuara, 213. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e […]

A lejohet birësimi në islam?

A lejohet birësimi në islam? Dy fjalë për atë të cilin Allahu nuk i ka dhënë fëmijë. Mospasja fëmijë është një prej sprovave të Allahut me të cilat ai sprovon robtë e tij deri edhe besimtarët siç thotë në Kuran: “A mos menduan njerëzit se do ti lemë të thonë: besuam dhe të mos sprovohen […]

A është i pranishëm shirku sot te muslimanet?

A është i pranishëm shirku sot te muslimanet? Shirku është i pranishëm dhe i shumtë, fatkeqësisht. Allahu i Lartësuar thotë: “Shumica e njerëzve nuk e besojnë Allahun vetëm se duke i bërë edhe shirk.” Surja Jusuf, 106. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Nuk do te ndodhë Dita e Gjykimit […]

A vlejnë punët kur ka edhe shirk?

A vlejnë punët kur ka edhe shirk? Veprat nuk vlejnë bashkë me shirkun (nuk vlejnë nëse shoqërohen me idhujtari). Allahu i Lartësuar thotë: “Nëse bëjnë shirk i shkojnë dëm të gjitha veprat që bëjnë.” Surja Enam, 88. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: Allahu thotë: ”Kush bën një vepër dhe […]

Cili është demi i shirkut të madh?

Cili është demi i shirkut të madh? Shirku i madh është shkak për qëndrim të përjetshëm në Zjarr të Xhehenemit. Allahu i Lartësuar thotë: “Me te vertete se ai qe i ben shirk Allahut, Allahu ja ka ndaluar atij Xhennetin dhe perfundimi i tij eshte Zjarri.” Surja El Maide, 72. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e […]

Çfarë është Shirku i madh?

Çfarë është Shirku i madh? Shirk i madh është të bësh ndonjë adhurim për dike tjetër përveç Allahut, si: lutja. Allahu i Lartësuar thotë: “Thuaj: Me te vertete une lus Zotin tim dhe nuk i bej shirk Atij asgje.” Surja Xhin, 20. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Gjynahu më […]

Nëse femra aborton kur ka mbushur 3 muaj e 10 ditë, llogaritet lehonë apo me istihada?

Pyetje: Nëse femra aborton kur ka mbushur 3 muaj e 10 ditë, llogaritet lehonë apo me istihada? Përgjigja: Lehonia është gjaku që del nga femra pas lindjes apo edhe pas abortit por në rastin e abortit nëse ndodh në kohën kur krijesa është akoma pikë lëngu dijetarët e islamit nuk i japin femrës gjykimin e […]