• Përse ka ndodhur vrasja e parë në historinë e njerëzimit?

  • Dispozita rreth dy rekateve namaz qe falen kur hyn ne xhami

  • Shiu i meteoreve

  • A është bismilahi ajet i Fatihas

A lejohet të falemi nëse kemi përpara ndonjë varr?

7. A lejohet të falemi nëse kemi përpara ndonjë varr? Nuk lejohet namazi në varreza apo duke pasur para vetes ndonjë varr, pasi ky veprim është i ndaluar në mënyrë që të mos bëhet shkak për rënien në idhujtari. I Dërguari i Allahut (Paqja qoftë mbi të!) ka thënë: “Mos u ulni mbi varre dhe […]

Libri-POZITA E SUNETIT NË ISLAM

SHKARKO librin pdf per celular apo kompiuter.Kliko ne linkun POZITA E SUNETIT NË ISLAM

Përse ka ndodhur vrasja e parë në historinë e njerëzimit?

Nga Ibn Abbasi dhe një numër sahabësh të Profetit – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të – përcillet se Ademit i lindnin fëmijët binjakë djalë-vajzë (binjak).Dhe ai e martonte djalin e këtij barku me vajzën e barkut tjetër, dhe vajzën e atij barku me djalin e barkut tjetër. Derisa i lindën atij dy […]

Ç’është magjia dhe a lejohet praktikimi i saj?

6. Ç’është magjia dhe a lejohet praktikimi i saj? Magjia është një praktikë e dëmshme e cila realizohet duke lidhur nyje apo duke shkruajtur simbole të ndryshme mistike me anë të të cilave bashkëpunohet me djajtë dhe përdoret nga magjistari për t’i shkaktuar dëm ndokujt, në trupin, mendjen apo shpirtin e tij. Magjia mund të […]

A lejohet t’u kërkojmë derman ‘njerëzve të mirë’?

4. Çfarë gjykimi ka fetarisht të kërkosh ndihmë prej krijesave për diçka që nuk mundet të ta plotësojë askush tjetër veç Allahut të Madhëruar, siç është furnizimi (rrizku) apo shërimi? Nuk lejohet kërkimi i ndihmës prej krijesave në ato çështje të cilat nuk mundet të t’i plotësojë askush tjetër veç Allahut të Madhëruar, madje kjo […]

Çfarë gjykimi ka prerja e kurbanit për dikë tjetër përveç Allahut?

5. Çfarë gjykimi ka prerja e kurbanit për dikë tjetër përveç Allahut? Të presësh kurban për dikë tjetër përveç Allahut është shirk i madh dhe gjynah që nuk falet veçse me pendim të sinqertë tek Zoti. Allahu i Madhëruar thotë: “Falu për Zotin tënd dhe vetëm për Të pre kurban!” El Keuther: 2 Profeti (Paqja […]

Tekbiri fillestar

Tekbiri fillestar Shejh Mukbili (Allahu e mëshiroftë!): Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha personit (që u fal keq): “Kur të ngrihesh për të falur namaz, atëherë merr tekbir.” (Thuaj) Allahu Ekber. Ka prej dijetarëve që lejojnë të thuhet çdo fjalë tjetër e cila përmban madhërim (të Allahut). Porse ky (shqiptimi Allahu Ekber) është Suneti […]

Dispozita rreth dy rekateve namaz qe falen kur hyn ne xhami

Shejh Muhamed bin Abduluehab (Allahu e mëshiroftë!) thotë: “Falja e suneteve të rregullta[1] vlejnë nga falja e tehijetul-mesxhid (sunetet e përshëndetjes së xhamisë). Prej sunetit është që personi ta ndajë namazin obligativ nga sunetet me fjalë ose duke u ngritur. Bazuar në hadithin e Muavijes. Kush nuk mundet të fal diçka prej suneteve, atëherë pëlqehet […]