• Sahabët janë siguri për këtë umet

  • Krenaria gjendet në praktikimin e Islamit

  • Besimi në kaderin është prej bazave të besimit

  • Rreziku i mëkateve janë shkak për zbritjen e dënimit të Allahut

Shenja e dytë e afrimit të orës së fundit të dynjasë

Shenja e dytë Çarja e hënës në kohën e profetit Muhamed -alejhi selam-.   Allahu i madhëruar në Kuran thotë: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ “U afrua ora e fundit dhe u ça hëna * Ata kur shohin ndonjë mrekulli, thonë: magji e vazhdueshme”[1]. Imam Ibn Raxhebi -Allahu […]

Shenja e parë e afrimit të orës së fundit të dynjasë.

Shenja e parë Dërgimi i profetit të fundit Muhamedit -alejhi selam-.   Allahu i madhëruar ka caktuar në caktimin e Tij të hershëm, se në këtë botë njerëzore do të dërgojë profetë për ti orientuar dhe udhëhequr njerëzit në rrugën e drejtë, siç edhe ka caktuar se bota e tyre një ditë do të marrë […]

Sahabët janë siguri për këtë umet

Sahabët janë siguri për këtë umet Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajttë!) Prej pozitës së lartë të tyre, o ju vëllezër, është se ata u ngritën në pozitën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, pozitë madhështore. I dashuri ynë sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka qenë siguri për umetin e tij gjatë jetës […]

Një ditë feste në javë për përkujtimin e Allahut

Një festë javore të ligjësuar nga Allahu i madhëruar për përkujtimin e Tij, e gjejmë herët në mesin e besimtarëve. Gjurmët e para të këtij zakoni i hasim te hebrenjtë, për të cilët Allahu i madhëruar thotë: ْ “Në të vërtetë, e shtuna u caktua (për përkujtimin e Allahut) për ata që patën kundërshti në […]

Krenaria gjendet në praktikimin e Islamit

Krenaria gjendet në praktikimin e Islamit Prijësi i besimtarëve Umer bin el-Hatabi radijAllahu anhu[1] ka thënë: “Ne jemi një popull që Allahu na krenoi me Islam. Prandaj, nëse e kërkojmë krenarinë diku tjetër (e jo me Islam), Allahu ka për të na poshtëruar.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Islami është feja e pranuar tek Allahu. […]

Besimi në kaderin është prej bazave të besimit

Ibën Abasi radijAllahu anhuma[1] ka thënë: “Cdo gjë është me kader (e përcaktuar), madje edhe vendosja e dorës tënde mbi faqen tënde.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Besimi në kaderin është prej bazave të besimit. Siç ka ardhur në hadithin e Xhibrili alejhis-selam që transmeton Umer bin el-Hatabi radijAllahu anhu ku Xhibrili alejhi-selam e pyeti […]

Rreziku i mëkateve janë shkak për zbritjen e dënimit të Allahut

Gjurmët e mëkateve tek individët dhe popujt Shejhu i nderuar Ibën Uthejmini[1] (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: “Pasha Allahun, me të vërtetë mëkatet ndikojnë në sigurinë e vendeve, ndikojnë në mirëqënien dhe ekoniminë e tyre dhe ndikojnë në zemrat e popullit.”[2] Dobitë që përfitohen: E para: Rreziku i mëkateve dhe se ato janë shkak për […]

Termetet e shumta afrimit të orës së fundit

Shenja e katërmbëdhjetë e afrimit të orës së fundit të dynjasë Tërmetet e shumta. Tërmetet janë shenja prej shenjave të fuqisë së Allahut siç janë edhe vullkanet, eklipset, stuhitë etj. Allahu i madhëruar tregon në kuran: “Nuk i nisim shenjat (të cilat tregojnë për fuqinë tonë) veçse për frikësim” suretul-Isra: 59. Katade -Allahu e meshirofte- […]